ฉลองพระชนมายุ 92 พรรษา “สมเด็จพระสังฆราช” 24-25 มิ.ย. วัดราชบพิธฯ เปิดให้เข้าเฝ้าถวายสักการะ 26 มิ.ย. วัดทั่วประเทศเจริญพระพุทธมนต์

0
1620

วันนี้ (10 มิ.ย. 62) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า ที่ประชุมรับทราบกำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 92 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) โดยในวันที่ 24 มิ.ย. เปิดให้เข้าเฝ้าถวายสักการะที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เวลา 09.00-10.30น. และเวลา 14.00-16.30น. วันที่ 25 มิ.ย. เปิดให้เข้าเฝ้าถวายสักการะ เวลา 14.00-16.30น.

ส่วนวันที่ 26 มิ.ย. ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 92 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และในเวลา 16.00น. คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นสวัสดิมงคล ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ พร้อมกันนี้มส.ยังมีมติให้วัดทั่วราชอาณาจักรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในเวลา 16.00น. พร้อมกันด้วย

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐