จ.อุบลฯ ศรัทธาสาธุชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี สรงน้ำพระแก้วโบราณ คู่เมือง เสริมสิริมงคล ปี 2563

0
486

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) สวดมนต์ข้ามปี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง พระแก้วโบราณเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง จ.อุบลฯ สรงน้ำ เสริมสิริมงคล ก้าวสู่ปีใหม่ 2563

ที่พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้จัดงานนมัสการ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับพุทธศักราช 2563 ขึ้น โดย พระวิบูลธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร พร้อมด้วย นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง มาประดิษฐาน จากนั้นนำไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาจุดเพื่อประกอบกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคล ประจำปี 2563 โดยมีพุทธศาสนิกชน สาธุชน ประชาชน ร่วมในงานจำนวนมาก

สำหรับ การจัดงานในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อปิดโอกาสให้สาธุชน พุทธศาสนิกชน รวมทั้งประชาชนได้นมัสการและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุเก่าแก่ เป็นมิ่งขวัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี รักษาประเพณีอันเก่าแก่ที่บรรพชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่

     พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง เป็นพระแก้วโบราณเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี องค์พระพุทธรูปทำจากแก้วผลึกเนื้อใสไม่มีสี ปางมารวิชัย ทรงเครื่องทำด้วยทองคำ ฐานทำด้วยเงิน มีขนาดหน้าตักกว้าง 7 ซม. (ไม่รวมเครื่องทรง) องค์พระสูง 9.5 ซม. สูงรวมฐานถึงพระเมาลี 19.5 ซม. ศิลปะเชียงแสน

พระวิบูลธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร กล่าวว่า ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จะอัญเชิญพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง ลงมาให้พุทธศานิกชนสรงน้ำในพระอุโบสถ จนถึงวันที่วันที่ 2 มกราคม ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บุรพาจารย์สายธรรมยุตเมืองอุบลฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้จนเป็นประเพณีสืบมา เกี่ยวกับการอัญเชิญพระแก้วสำคัญคู่บ้านคู่เมือง 2 องค์ เพื่อสรงน้ำในวันปีใหม่ว่า วันปีใหม่สากลอัญเชิญพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างวัดสุปัฏนารามวรวิหาร (วันที่ 31 ธันวาคม – 2 มกราคม) ส่วนวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมวัดศรีอุบลรัตนาราม (วันที่ 13-17 เมษายน) เป็นประจำทุกปี