S__3285875-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“หลวงปู่ประยงค์” เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มรณภาพแล้ว สิริอายุ ๙๕ ปี พรรษา ๖๓

น้อมกราบถวายความอาลัย พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์  ปิยวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒​ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร มรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ​ เมื่อเวลา ๑๘.๑๐ น. สิริอายุ ๙๕ ปี พรรษา ๖๓ สังเขปประวัติ.. พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ....

วิกฤตโควิด พระธรรมทูตไทยในต่างแดนยืนยัน “ผูกพันกับวัด-ห่วงโยมมาก” ไม่หนีกลับไทย

พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า จากการที่อาตมาได้ให้ข่าวปรากฏตามสื่อโดยทั่วไปว่า เวลานี้พระธรรมทูตไทยในทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะลำบาก ปฏิบัติศาสนกิจในทางสงฆ์ได้ยาก วัดต้องปิด พบปะผู้คนไม่ได้  โยมมาวัดไม่ได้ พระธรรมทูตเองก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองให้ดี ดังนั้นการเป็นอยู่โดยทั่วไปในห้วงเวลานี้จึงเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเอง จากการที่ได้พูดคุย สอบถามตัวแทนธรรมทูตไทยในทั่วโลกและการประเมินสถานการณ์ในการเป็นอยู่ของพระพระธรรมทูตไทยในต่างแดนนั้น มีประเด็นหลัก ดังนี้ 1.ได้รับการช่วยเหลือหรือมีการร้องขอความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ไทย หรือไม่ 2. อยากให้สถานทูตไทยในประเทศนั่นๆเข้าไปช่วยเหลืออะไรหรือไม่3. อยากให้ญาติโยมช่วยเหลืออะไรบ้างไหม 4....

พช.ปลื้ม “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ของขวัญปีใหม่พระราชทานแก่คนไทยทุกคนจุดประกายแห่งการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากล ปลุกกระแสกลุ่มทอผ้า 4 ภาค คึกคัก

วันที่ 23 มกราคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระกรุณาประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน และประทานอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการประกวดผ้าลายพระราชทานต่อไป โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับสนองพระกรุณาธิคุณ มอบแบบลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปสู่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม...