จีจีไอ.กรุ๊ป จัดโครงการอุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ “แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 1” ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

0
1527

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 15:00 น.  วัดอุทัยธาราม เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ประธานจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ “แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 1” ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาพุทธธรรมในพื้นที่ต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา โดยนำคณะผู้เลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาจากกลุ่มหิมาลัย กรุ๊ป ทั้งหมด 25 ท่าน เข้าพิธีปลงผม ณ วัดอุทัยธาราม โดยมีพระครูอุทัยธรรมานุกูล ดร.รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม เป็นประธานพิธีการปลงผม

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี พร้อมด้วย พลเอกชนาธิป บุนนาค  พลตำรวจโทพูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ พลตำรวจโทรอย อิงคโรจน์ และนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ให้เกียรติมาร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ญาติ มิตรสหาย และเพื่อนกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ป มาร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญให้กับคณะนาคที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบททั้ง 25 ท่าน โดยจะเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดไทยพุทคยา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 10–21 ตุลาคม 2560 นี้

การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพุทธธรรมในดินแดนกำเนิดของพระพุทธศาสนา หรือพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล แห่งดินแดนพุทธภูมิ อันเป็นสถานที่เนื่องด้วยการประสูติ ตรัสรู้  ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะทำให้คณะผู้ที่บรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตใจที่สงบ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

สุรเชษฐ รายงาน