จับตา สนช. ลักไก่แก้ พ.ร.บ.สงฆ์จัดการทรัพย์สินวัด “ดร.บรรจบ” ออกมาติงทำอะไรเรื่องศาสนาควรให้ มส.ทราบก่อน

0
693

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ได้มีการแชร์หนังสือเชิญคณะทำงานประชุมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาว่อนโลกโซเชียล โดยหนังสือดังกล่าว ระบุที่มาจากสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่สว (สนช) (กมธ3) 0019/ว207 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ลงนามโดยนายสมใบ มูลจันที ผู้อำนวยสำนักกรรมาธิการ 3 เรื่อง นัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา พร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ฉบับ โดยเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ด้วยประธานคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สนช. ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมคณะทำงานเป็นครั้งแรก ในวันที่ 21 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2303 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว คาดว่าจะมีการแก้ประมวลกฏหมายแพ่ง ว่าด้วยการจัดการจัดการทรัพย์สินของพระสงฆ์ แก้พ.ร.บ. คณะสงฆ์ เรื่องทรัพย์สินวัด ให้ฆราวาสมาตรวจสอบทรัพย์สินพระ โดยมีฆราวาสมามีส่วนร่วมไม่ใช่ ไวยาวัจกรวัดอีกต่อไป

ผู้สื่อข่าวสอบถามข้อมูลดังกล่าวไปยัง นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า พศ.ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว โดยได้ส่งนิติกรเข้าร่วมประชุม ซึ่งเบื้องต้นทราบว่า จะมีการปรับปรุงพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 โดยที่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะปรับปรุงส่วนใด ที่สำคัญขณะนี้ พศ.ยังไม่ได้รายงานให้มหาเถรสมาคม(มส.) และคณะสงฆ์ได้รับทราบ

ด้านผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาคีสมาชิกสาขาวิชาศาสนศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในฐานะประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย กล่าวว่าคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สนช. จะมีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพ.ร.บ.คณะสงฆ์ตามหลักการแล้วจะต้องแจ้งให้มส. และคณะสงฆ์รับทราบก่อน ซึ่งมส.เป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาล ดังนั้น สนช. และรัฐบาลจะทำอะไรต้องให้เกียรติมส. หากทำโดยพลการถือว่า มีเป้าหมายที่ไม่ดี ทั้งหากมีการปรับแก้พ.ร.บ.คณะสงฆ์จริง เชื่อว่า หากมุ่งเป้าไปที่การบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดอย่างแน่นอน ซึ่งหากไม่มีเรื่องนี้เข้ามาเอาอำนาจไปเพื่ออะไร หากเป็นเช่นนี้จะมีแรงต้านมากขึ้น ความสงบก็จะไม่มีอย่างแน่นอน