จังหวัดเลย จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาทิตย์ที่ 1 ธ.ค.นี้

0
269

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย(มท.) มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)  เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน–วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดโครงการดังกล่าวฯ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้ โดยแบ่งประเภทวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Fun Run ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร และประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปตามถนนภูมิวิถี และกลับมาเส้นทางเดิมถึงหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุงเป็นจุดเส้นชัย ทั้งนี้ แบ่งรุ่นอายุการแข่งขัน (แยกประเภทชาย–หญิง) อายุไม่เกิน 16 ปี, อายุ 16–29 ปี, อายุ 30–39 ปี, อายุ 40–49 ปี, อายุ 50–59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้น โดยประเภทรางวัลแบ่งเป็น ประเภท Fun Run รางวัลที่ 1, 2, 3 (แยกชาย–หญิง) รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญที่ระลึก และประเภท Mini Marathon รางวัลที่ 1, 2, 3 (แยกชาย–หญิง) รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญที่ระลึก

สำหรับการเปิดรับสมัครกิจกรรม เดิน–วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีค่าสมัคร คือ 1.ค่าสมัครคนละ 120 บาท ไม่มีเสื้อ (เฉพาะรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เท่านั้น) และ 2.ค่าสมัครคนละ 320 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก และในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 101 แห่ง สามารถส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย/ เทศบาล และ อบต.ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเลย โดยผู้บริหารท้องถิ่น(VIP) ค่าสมัครคนละ 999 บาท โดยจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า รายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามอัตภาพ ให้เป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้หันมาสนใจการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook Fanpage “สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย” หรือ โทรศัพท์ 0-4286-1242 เทศบาลเมืองวังสะพุง กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ โทร 0-4284-1393 และชมรมเดิน วิ่ง วังสะพุง โทร 09-4512-9865