จังหวัดเชียงราย ผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัดงานวันดินโลก สร้างพลังเครือข่าย ร่วมพลิกฟื้นผืนดิน สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างความสุขอย่างยั่งยืน

0
128

เมื่อวันที่​ 6 ธันวาคม​ 2564 นายสุทธิ​พงษ์​ จุล​เจริญ​ ปลัดกระทรวง​มหาดไทย​ มอบหมายให้ ​ผศ.พิเชษฐ​ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษา​ปลัดกระทรวง​มหาดไทย​ พร้อมด้วย​ รศ.วรวรรณ​ โรจนไพบูลย์​ ที่ปรึกษา​ปลัดกระทรวง​มหาดไทย​ ร่วม​กิจกรรม​เนื่อง​ใน “วัน​ดินโลก World Soil Day” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชา ดอยอินทรีย์เชียงราย และศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน CLM ดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้​ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดี​กรม​การพัฒนา​ชุมชน​ มอบหมาย​ให้​นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้าง​ความ​เข้มแข็ง​ชุมชน​ กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​ ร่วมกิจกรรม​ในครั้งนี้​ด้วย

สำหรับ​กิจกรรม​เนื่องใน “วันดินโลก”​ ในครั้งนี้​ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​ นำโดยนางอำไพ​ บัวระดก ผู้อำนว​ยการ​กลุ่​มงาน​ยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชุมชน​ รักษา​ราชการ​แทน​พัฒนา​กา​ร​จังหวัด​เชียงราย​ จัดขึ้น โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลกและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ​กสิกรรม​ธรรมชาติ​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​

ในการนี้​ นายภาสกร บุญ​ญ​ลัก​ษ​ม์ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงราย​ มอบหมาย​ให้นายรัชพงศ์​ ศิริมี รักษาราชการแทนนายอำเภอเมือง​เชียงราย​ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ​ และผู้เข้าร่วม​งาน

นายอำนาจ เจิมแหล่ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชา ดอยอินทรีย์เชียงราย กล่าวรายงานที่มาและวัตถุ​ประสงค์​การ​จัดงาน ว่า การจัดงานครั้งนี้​ มีที่มาจากการที่พระวีรยุทธ์ อภิวีโร (ครูบาจ๊อก) ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคเหนือ เจ้าอาวาสวัดป่าดงช้างแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมแปลง โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน CLM 15 ไร่ ดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ มีความเหมาะสม มีศักยภาพ สามารถจัดงานสำคัญเนื่องใน “วันดินโลก” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นผู้พลิกฟื้นปฐพี คือ ทรงบุกเบิกและสร้างสรรค์แนวคิด ในการจัดการทรัพยากรดิน ให้คนได้เห็นคุณค่า และใช้ดินอย่างเหมาะสม  เกิดประโยชน์สูงสุด และมีโครงการต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับดิน ที่ทรงค้นคว้า คิด ทดลอง อย่างมีพระราชอุตสาหะ ทุ่มเท ตรากตรำพระวรกาย แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยปรารถนาเดียว คือ การได้เห็นราษฎรของพระองค์ได้อยู่ดี  มีความสุข บนแผ่นดินผืนนี้ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคเหนือ จึงได้กำหนดจัดงาน “วันดินโลก” ขึ้น

ในโอกาส​นี้ ได้มีพิธีส่งมอบ-รับมอบ แปลงพื้นที่ต้นแบบ​การพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ ระดับ​ตำบล CLM ขนาด 15 ไร่  โดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการ​เคลื่อนที่ 35 สำนักงาน​พัฒนา​ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหาร​พัฒนา​ กองบัญชาการ​กองทัพไทย ส่งมอบให้กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​  เป็น​ผู้ส่งมอบ โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนว​ยการ​สำนักเสริมสร้าง​ความ​เข้มแข็ง​ชุมชน​ เป็น​ผู้รับมอบ และแขกผู้มีเกียรติ​ร่วมเป็นสักขีพยาน หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วม​งานได้ร่วมกันทำกิจกรรม​เอามื้อสามัคคี​ ได้แก่ การปลูกป่า 3 อย่า​ง ประโยชน์​ 4 อย่าง การห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม และการปลูก​หญ้าแฝก

ภาคบ่าย เป็น​การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ​ “พลิกฟื้นป่าด้วยศาสตร์​พระราชา โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนา​ ดังนี้

1) พระวีรยุทธ์ อภิวีโร (ครูบาจ๊อก) ประธานเครื่อข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคเหนือ

2) พระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์

3) ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

4) รศ. วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

5) ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลกและผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

6) นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ

7) นายโจน จันได ผู้บุกเบิกสร้างบ้านดิน

8) นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

ดำเนินรายการเสวนา​ โดย นางสาว​ชาลิสา กาปัญญา พัฒนา​การ​อำ​เภอ​เมือง​เชียงราย​

ทั้งนี้​ จังหวัดเชียงราย ได้น้อมนำพระราชดำริแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ที่ดิน การพัฒนาดิน การบริหารจัดการน้ำ การจัดการด้านเกษตร และอาชีพของเกษตรกรให้มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งในระดับตำบล (CLM) และระดับครัวเรือน (HLM) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จำนวน 233 แห่ง เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย คือ ครัวเรือนสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สร้างความมั่งคงทางด้านอาหาร มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน​

ภาพ/ข่าว : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

*****************************************************************