จังหวัดสระแก้ว โดยพศจ.สระแก้ว จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
1089

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดเหล่าอ้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในนามของจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๘๕ รูป โดยมีพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้อัญเชิญผ้าไตรที่รับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ถวายแด่พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย ในฐานะพระอุปัชฌาย์ในโครงการฯ และมอบผ้าไตรแก่ผู้บรรพชาอุปสมบท  โดยมีปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ญาติมิตรของผู้บรรพชาอุปสมบท และผู้มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพ ได้ทำพิธีมอบผ้าไตรอย่างพร้อมเพรียง

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,