จังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะสงฆ์จ.สระแก้ว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
718

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) มีเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ พระภิกษุสามเณรวัดเหล่าอ้อย และพระภิกษุผู้อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๘๓ รูป  ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภออรัญประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กราบเยี่ยมพระสงฆ์ผู้อุปสมบทในโครงการฯ พร้อมกับถวายปัจจัยในนามจังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรและเจ้าภาพภัตตาหารพระสงฆ์ผู้อุปสมบทในโครงการฯ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,