จศป.แผนกสามัญฯ 4,282 รูป/คนเข้ารายงานตัว – กรมบัญชีกลางไฟเขียวค่าตอบแทนแล้ว

0
342

พระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)  แผนกสามัญศึกษา ได้เข้ารายงานตัว เมื่อวันที่ 19 – 26 ก.ย. รวมจำนวน 4,282 รูป/คน ทั่วประเทศครบแล้วที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยเมื่อวันที่ 19 ก.ย. เป็นการเข้ารายงานตัวของจศป. แผนกสามัญศึกษา เขต  1,2,3,4 และเขต 13-14 วันที่ 20 ก.ย. เขต 9 และเขต 5 วันที่ 21 ก.ย. เขต 6 และเขต 12 วันที่ 22 ก.ย. เขต 7 และเขต 8 วันที่ 23 ก.ย. เขต 10 และเขต 11 ขณะที่วันที่ 26 ก.ย. เป็นการรายงานตัวของจศป. ตามประกาศข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การศึกษาพระปริยัติธรรม เรื่อง รายชื่อจศป. ที่ต้องรายงานตัว ตามที่ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563 ข้อ 58 กำหนดให้ ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำในกองบาลีสนามหลวง กองธรรมสนามหลวง กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย และสถานศึกษาประปริยัติธรรม อยู่ในวันที่ข้อบังคับดังกล่าวประกาศใช้ ให้เป็น จศป. ดังนั้นทางกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงได้ให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวมาเข้ารายงานตัวเป็น จศป.

ด้าน พระเทพเวที (พล อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เจ้าคณะภาค 6 เลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า หลังจากที่คณะสงฆ์ได้รับพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 และได้ออกอนุบัญญัติ(กฎหมายลูก)ต่างๆ จนนำไปสู่ขั้นตอนของบประมาณตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว  ขณะนี้กระบวนการต่างๆ ได้ดำเนินการก้าวหน้าไปตามกฎหมายแล้ว โดยล่าสุดกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบกำหนดให้เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมงแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ จศป. ที่ได้รับค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณปี 2565 (3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย.2565) และงบประมาณปี 2566 (เริ่ม 1 ต.ค. 2565) เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กองบาลีสนามหลวง จำนวน 33 อัตรา 2.ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่กองธรรมสนามหลวง จำนวน 59 อัตรา 3.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จำนวน 4,283 อัตรา 4.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ จำนวน 5 อัตรา ส่วนอัตราที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ขณะนี้คณะสงฆ์กำลังเร่งสำรวจ เพื่อสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อย่างเร่งด่วน คาดว่าจะได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

*****************************************************************