งามไส้ !! สามเณรโพสต์ช่างสง่างามอะไรเยี่ยงนี้โยม โวยลั่น เอะอะก็พระตุ๊ด ให้ไปจับพระมั่วสีกา อมเงินวัดด้วย

0
1207

วันนี้ (12 ก.พ.2562) สำนักข่าวดังออกเผยแพร่ข่าว-ภาพ “เณรโพสต์ดุจนางพญา ฉันตำแตงตอนเย็น” ตะเพิดลั่นให้ไปจับพระมั่วสีกาก่อน ระบุที่มาจากเฟซบุ๊คเพจ สำนักข่าวเจริญพวง ที่เผยถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้แต่งกายคล้ายสามเณรโพสต์ท่าทางเหมือนหญิง ทำให้ผู้พบเห็นทางสื่อโซเชียลไม่สบายใจกับภาพที่ปรากฏ และยังโพสต์ภาพฉันอาหารตำแตงมื้อเย็น โดยบางคอมเม้นท์เขียนเปรียบเปรย “เมียเจ้าอาวาส เหรอครับ” , สำนักพุทธควรออกตรวจบ้างพระจริงปลอม” ขณะที่พระด้วยกันก็ยังมีเขียนคอมเม้นท์ “หลวงน้องไม่รู้จะหาคำใดๆ เพื่ออธิบาย”, “พระเป็นผู้ชาย แล้วทำไมมีนม” นอกจากนี้ สามเณรคนเดียวกัน ยังได้โพสต์ตอบโต้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในวงการคณะสงฆ์ด้วยว่า “กวาดล้างพระมั่วสีกา พระติดยา พระอมเงินวัด พระผิดศีล 227 ข้อด้วย ใช่เอะอะก็พระตุ๊ด” และบางท่านที่เข้าไปพบเห็นได้เขียนว่า “พระพุทธเจ้าห้ามบวช ใครบวชให้ก็อาบัติด้วย”

ขณะที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ กำลังจัดฝึกอบรม หรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 54 ปี 2562 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-16 ก.พ. 2562 ซึ่งในพิธีเปิดการฝึกอบรมวันแรก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เป็นองค์บรรยายพิเศษ เน้นย้ำกับเหล่าว่าที่พระอุปัชฌาย์ใหม่ให้เข้มงวดกวดขันต่อผู้เข้ามาขอบรรพชาอุปสมบท โดยให้ยึดถือกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่  26 (พ.ศ.2546) ที่ได้ตราไว้ให้พระอุปัชฌาย์ถือเป็นแนวปฏิบัติ

สมเด็จพระพุฒจารย์ ได้กล่าวเน้นย้ำให้ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ทำการตรวจสอบและสอบสวนกุลบุตรให้ได้คุณลักษณะก่อนจึงรับให้บรรพชาอุปสมบทได้ ตามข้อ 12 หมวด 3 หน้าที่พระอุปัชฌาย์ และภายหลังจากบวชแล้วให้มีหน้าที่ต้องถือเป็นภารธุระปกครองดูแลสั่งสอนสัทธิวิหาริก (พระผู้ที่ตนบวชให้) ของตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ ต้องขวนขวายให้ได้รับการศึกษาพระธรรมวินัย เพื่อให้ผู้ที่เข้าบวชใหม่นั้นเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ตามข้อ 19 หมวด 3

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ขณะที่ผู้สื่อข่าวเข้าไปทำข่าว-ถ่ายภาพเพื่อนำมาเผยแพร่ศาสนกิจอันดีงามของคณะสงฆ์ให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย ป้องกันความไม่รู้ที่บางคนอาจจะมองว่า พระเจ้าคณะปกครองขาดการเอาใจใส่ดูแลและไม่มีมาตรการใดๆ อย่างจริงจัง  ได้มีพระที่ได้ไม่รับการอบรมรูปหนึ่งเข้ามาเอ่ยปากขับไล่นักข่าว “อย่าเข้ามาจุ้นจ้านในนี้” ท่ามกลางสายตาพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปที่นั่งอยู่ในห้องฝึกอบรมนั้น  สร้างความอับอายแก่นักข่าวจนต้องออกไปจากที่นั้นทันที