งานอายุวัฒนมงคลครบ 70 ปี “พระเทพประสิทธิมนต์” จัดทำบุญฉลองอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้ผู้สูงอายุ เขตทวีวัฒนา

0
181

วันนี้ (12 ก.ค. 63) พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) หรือหลวงพ่อเณร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร บางขุนนนท์ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญฉลองอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้ผู้สูงอายุ เขตทวีวัฒนา กทม. และฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 70 ปี พระเทพประสิทธิมนต์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 พิธีเริ่มด้วยพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงเครื่องสังเวยเทพยดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพระเทพประสิทธิมนต์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมในพิธี

ต่อมาเวลา 10.00 น. ที่บริเวณชั้น 3 ของอาคารฯ พระเทพประสิทธิมนต์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ โดยพระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) รักษาการเจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ประธานสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวว่า เมื่ออายุหลวงพ่อครบ 70 ปีแล้ว ถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยท่าน แต่มานึกถึงคำที่ว่าเหนื่อยกายก็ต้องอดทน เหนื่อยกับคนก็ต้องอดใจ เหนื่อยกับงานต้องสู้ให้ไหว ถ้าเหนื่อยใจต้องปล่อยวาง สิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคน สิ่งที่ต้องอดทนและปล่อยวางคือใจเรา ท่านทั้งหลายทำงานก็ต้องอดทนเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อาตมภาพมีวิริยะอุสาหะเพื่อช่วยสังคม มีโอกาสดูแลสังคมที่อยู่ร่วมกันนี้ ถ้าคนมีมากก็ช่วยคนมีน้อย คนมีน้อยก็ช่วยคนที่ไม่มี การให้นี้ถือว่าเป็นการผูกมิตร ผู้ให้ก็อิ่มใจ ผู้รับก็อิ่มท้องนั่นคือการให้อาหาร แต่การให้วัตถุคืออาคารสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วบ่อเกิดแห่งบุญคือการสร้างโรงพยาบาล

บัดนี้อาตมภาพที่เคยเหน็ดเหนื่อยมาแรมปี ญาติโยมก็เหน็ดเหนื่อยด้วยการหาทรัพย์ ญาติโยมก็นำทรัพย์ของท่านมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารแห่งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ เพราะฉะนั้นความชื่นชมปีติยินดี ความปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ ก็ขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายทั้งปวง ขอเจริญพร

ทั้งนี้ ศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ ในสังกัดของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พระเทพประสิทธิมนต์ เป็นประธานจัดสร้างโดยการบริจาคที่ดินจาก น.ส.พะเยาว์ จิตกระโชติ จำนวนพื้นที่ 5ไร่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ให้เมตตาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มูลค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 63 ล้านบาท