งานมหากุศล “หลวงพ่อสด” วัดปากน้ำ กำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ “โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี” วันที่ 7 ธ.ค.นี้

0
437

พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หลังจากที่ได้ดำเนินการสร้างโรงพยาบาลมาแล้ว 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กับ โรงพยาบาลคลองสามวา เนื่องจากมองว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลง ดังนั้นจึงมองว่าโรงพยาบาลมีส่วนสำคัญ ที่จะต้องมีให้เพียงพอเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ล่าสุดได้รับความเมตตาจาก พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง ให้ตนเป็นประธานดำเนินการสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซึ่งเป็นที่ดินของวัดปากน้ำ อุทิศถวายเป็นมหากุศลแด่ “หลวงพ่อสด” วัดปากน้ำ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตอกเสาเข็มเพื่อสร้างสะพานสำหรับโรงพยาบาลดังกล่าวแล้ว และกำลังดำเนินการถมดินบนพื้นที่ 14 ไร่ เพื่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร ) ที่พุทธมณฑลสาย 1 ใกล้ที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จะมีกำหนดการวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ เวลา 15.35 น. โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ในวันที่ 9 ธ.ค. เวลา 15.35 น. จะมีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร สูง 10 เมตร 9 นิ้ว โดยมีพระพรหมโมลี เป็นประธาน สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-8333353

*****************************************************************