งดสรงน้ำพระ-รดน้ำดำหัว-ก่อเจดีย์ทราย มส.มีมติแจ้งทุกวัดป้องกันโควิด-19 “เทวัญ” ยัน ยังไม่ห้ามเข้าวัดทำบุญ

0
484

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดในวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ ประกอบด้วย วัดอรุณราชวราราม วัดหงส์รัตนาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  วัดไตรมิตรวิทยาราม และวัดระฆังโฆสิตารามไปแล้วนั้น ในส่วนของวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ได้ให้พศ. แจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) เพื่อประสานงานให้แต่ละวัดจัดทำความสะอาดในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย  อย่างไรก็ตามตอนนี้รัฐบาลยังไม่มีมาตรการห้ามประชาชนเข้าวัด แต่ขอความร่วมมือทางวัดให้มีมาตรการดูแล เช่น สวมหน้ากากอนามัย มีเจลล้างมือ ไม่อยู่ใกล้ชิดเกินไป นั่งสวดมนต์ก็ควรนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

ด้านนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติให้เลื่อนวันหยุดวันสงกรานต์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ พศ.จึงได้วางมาตรการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 1.การเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่เชื้อต่อผู้เข้าร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้วัดงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกัน ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว การก่อเจดีย์ทราย หรือกิจกรรมอื่นที่ทำให้ประชาชนต้องมารวมตัวกัน เป็นต้น 2.ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรม เช่น เจริญพระพุทธมนต์ ต้องวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น นั่งเจริญพระพุทธมนต์ต้องนั่งระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร และวัดจะต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่พศ.เสนอ แล้ว  และให้พศ.แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย ทราบ เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครอง พร้อมทั้งแจ้งวัดไทยในต่างประเทศทราบ และให้ดำเนินการได้ทันที