ค่ายดิจิตอลอาร์ต (รักบ้านเกิด ตอบแทนคุณแผ่นดิน) ครั้งที่ 2

0
1254

ค่ายดิจิตอลอาร์ต (รักบ้านเกิด ตอบแทนคุณแผ่นดิน) ครั้งที่ 2

โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต (รักบ้านเกิด ตอบแทนคุณแผ่นดิน) ครั้งที่ 2 นับเป็นอีกหนึ่งในโครงการดีๆ ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและครูจากสถานศึกษาต่างๆ ที่มีความสนใจ ได้เข้าร่วมการพัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราวน่ารู้ ผ่านศิลปะแขนงต่างๆ เช่น วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ออกมาเป็นผลงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทาง facebook Fanpage / youtube และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล จังหวัดนนทบุรี โดยในปีนี้มีนักเรียนและครูจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 320 คน บรรยากาศในค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดิจิตอลอาร์ต (รักบ้านเกิด ตอบแทนคุณแผ่นดิน) ครั้งที่ 2 เป็นไปอย่างอบอุ่นท่ามกลางมิตรภาพและองค์ความรู้ที่เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ได้แก่ การอบรมการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพด้วย Drone การถ่ายทำคลิปวีดีโอและเทคนิคการตัดต่อมิวสิควีดีโอและหนังสั้น โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 30 กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทัศนศึกษาเก็บข้อมูล ถ่ายภาพและทำการตัดต่อ พรีเซนต์ผลงาน

นางสาวอาทิตยา แดงกูล  (ไข่มุก) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” เล่าว่า พวกเราทั้ง 9 คนมีความสนใจการถ่ายภาพเป็นพื้นฐาน ได้รับความรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอและการตัดต่อวีดีโอ ประทับใจความเป็นกันเองจากวิทยากร เจ้าหน้าที่โครงการฯ รวมทั้งมิตรภาพจากเพื่อนใหม่ต่างสถาบันและต่างศาสนา ทำให้ได้พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้น พวกเราถูกแย่งออกเป็น 30 กลุ่มๆ ละ 12 คน มีนักเรียนจากแต่ภูมิภาคมารวมกัน เราได้รับมอบหมายให้ไปที่ชุมชนวัดทางหลวงเพื่อเก็บข้อมูลและภาพถ่าย กิจกรรมการสานตะกร้าและการทำขนม ทำเป็นวีดีโอประชาสัมพันธ์ ซึ่งก็ได้รับคำติชมที่มีค่ามากจากคณะวิทยากร

นางสาวณิชมน  หมั่นสัน (มาร์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล เล่าว่า หนูไม่มีพื้นฐานการถ่ายภาพเลย แต่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านนี้จึงสมัครมากับคุณครูและเพื่อนๆ รวม 18 คน สิ่งแรกที่ประทับใจในค่ายคือ การต้อนรับและการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งที่พักและอาหารการกิน เพราะเราเป็นโรงเรียนเดียวที่เป็นศาสนาอิสลาม ตอนแบ่งกลุ่มทำงานเราได้ไปที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เราวางโครงเรื่องให้มีตัวละครนำชมพิพิธภัณฑ์ แม้ว่าทุกคนจะมาจากต่างถิ่นกัน แต่ค่ายนี้ก็ทำให้พวกเรารักสามัคคีกันเหมือนเพื่อนสนิท การอบรมอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 4  วัน ก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราและคุณครูจัดตั้งชุมนุมขึ้นในโรงเรียนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับไปเผยแพร่ให้กับน้องๆ คนอื่นๆ ในโรงเรียนและชุมชนที่สนใจต่อไป

ด้านนางสาวพัชนี จินดา  (กิ๊ฟ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชัยเกษมพิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะจะช่วยให้เด็กๆ จากโรงเรียนในต่างจังหวัดได้รับโอกาสและความรู้โดยตรงจากวิทยากรมืออาชีพ นอกจากความรู้พื้นฐานในการถ่ายภาพและการตัดต่อแล้ว ยังได้เรียนรู้เทคนิคเฉพาะตัวของวิทยากรในแต่ละด้าน ซึ่งพี่ๆ ถ่ายทอดให้พวกเราฟังอย่างไม่ปิดบัง อนาคตหนูอยากศึกษาต่อด้าน ICT และทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชนเหมือนพี่ๆ วิทยากรค่ะ

ขณะที่นางสาวเสาวภา วงษ์ประทุม (ฟ้า) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บอกว่า ก่อนหน้านี้หนูเคยเข้าร่วมโครงการค่ายมหัศจรรย์สร้างสรรค์ บันทึกฝันที่บ้านเกิด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีที่แล้ว ล่าสุดกำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในปีนี้หนูมีความกล้ามากขึ้นที่จะค้นหาตนเอง กล้าลงมือทำในสิ่งใหม่ๆ เช่น การเขียนบท ถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ กลุ่มของหนูได้ไปที่เจษฏา เทคนิค มิวเซียมเพื่อผลิตผลงานหนังสั้น หนูเชื่อว่าเพื่อนๆ ทุกคนคิดเช่นเดียวกันว่า ค่ายสร้างสรรค์ฯแห่งนี้ ช่วยให้พวกเราได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี  ได้ฝึกฝนปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ต่อยอดทางการศึกษาและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ต่อไป

ผู้สนใจเข้าชมกิจกรรมได้ทาง “ดิจิตอลอาร์ต รักบ้านเกิด ตอบแทนคุณแผ่นดิน” Facebook fanpage และติดตามชมคลิปวีดีกิจกรรมต่างๆ ได้อีกช่องทางใน youtube

ณ. หนูแก้ว