คุณแม่บุญ โยมมารดา “เจ้าคุณประสาร” เสียชีวิตแล้ว กำหนดรดน้ำศพ 14 น. วันที่ 15 เม.ย. ที่วัดโคกก่อง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

0
197

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้แจ้งว่า นางบุญ หนองพร้าว โยมมารดาได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 20.35 น. ของวันที่ 12 เม.ย.65 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ขณะสิริอายุได้ 82 ปี 5 เดือน

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า เบื้องต้นจะได้นำศพโยมแม่ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดโคกก่อง บ้านโคกก่อง ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน นี้ โดยกำหนดพิธีรดน้ำศพวันที่ 15 เม.ย. เวลา 14.00 น. และจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเวลา 19.00 น. ทุกคืน ซึ่งจะได้ขอพระราชทานเพลิงต่อไป ส่วนในรายละเอียดอื่นๆ จะได้แจ้งให้ทราบ