“คุณหญิงหน่อย” รับรางวัลศิษย์มจร ดีเด่นประจำปี 2563

0
150

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพิธีบุรพาจารย์ประจำปี 2563 โดยมีพระธรรมปัญญาบดี นายกสภา มจร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 โดยรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนี้จะมอบให้กับศิษย์เก่ามจร ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ บวรพระพุทธศาสนาและแก่มจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์เก่ามจร

โดยแบ่งเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบรรพชิต และศิษย์เก่าดีเด่นคฤหัสถ์ สำหรับในปีนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นายนิยม เวชกามา ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  น.ส.สุทธนรี กระจ่างคันถมาตร์ หรือ “นรีกระจ่าง คันธมาส” อดีตนักร้องชื่อดัง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ จบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 14 จากมจร เมื่อปี 2561