คอเบียร์สดแห้ว “บิ๊กตู่” ลงนามห้ามขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ ภาคปชช.ขอบคุณรบ.เห็นความสำคัญควบคุมน้ำเมา-ลดปัญหาสังคม

0
931

สำนักข่าว thairnews– วันนี้ (4 พ.ย.61 ) นายคำรณ  ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เปิดเผยว่า ภาคีเครือข่ายฯ ได้ทำหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อขอขอบคุณในการออกอนุบัญญัติควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ. 2561 เพื่อควบคุมไม่ให้จำหน่ายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ

นายคำรณ  กล่าวว่า จากกรณีที่เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กทม. เครือข่ายองค์กรผู้หญิงและองค์กรด้านเด็ก และเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการขายเบียร์สดแบบกดในร้านสะดวกซื้อและพบว่ามีขายจริง ซึ่งเข้าข่ายการทำผิดฐานโฆษณา แต่เรื่องลักษณะการขายแบบเบียร์กดนี้ ยังไม่ชัดเจน จึงร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเห็นว่าในร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาเป็นจำนวนมาก จะนำไปสู่การเข้าถึงแอลกอฮอล์ได้ง่าย และการควบคุมการเข้าถึงเหล้า-เบียร์จะไม่ได้ผล

นายคำรณ กล่าวว่า จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการยก(ร่าง) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ. 2561เพื่อควบคุมไม่ให้จำหน่ายเบียร์กดในร้านสะดวกซื้อ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศฉบับดังกล่าว มีผลบังคบใช้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญควบคุมการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ ป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ไม่สร้างภาระต่อสังคมมากไปกว่านี้ โดยภาคีเครือข่าย ยินดีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวัง เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่  ลดผลกระทบทางสังคม  และคุ้มครองสุขภาพประชาชนด้วย