ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “พลิกฟื้นคืนพุทธสู่แดนพุทธภูมิ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง 5,000 ปี”

0
155

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับกัลยาณมิตร ชมรมไตรรัตนภูมิ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กระทรวงวัฒนธรรม เป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชน ปวงชนชาวไทย ร่วมกับ มร. กากัน มาลิก นักแสดงฮอลลีวู้ด ประธานมูลนิธิกากัน มาลิค และพระสมุห์สิทธิโชค สิทฺธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร รองประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติชมพูทวีป อินเดียสร้างมหาทานบารมี ครั้งที่ 290 อัญเชิญพระพุทธรูป 2,996 องค์มอบให้ครอบครัวชาวพุทธอินเดีย รอบแรก 302 ครอบครัวและมอบข้าวสารอาหารแห้ง ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนยากจน และชาวพุทธอินเดีย 900 ครอบครัว

ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมดีได้มอบถุงยังชีพรวม 16,530 ครอบครัวทั้งในประเทศไทย และประเทศอินเดีย ณ หมู่บ้านเอลโลร่า หมู่ถ้ำอชันต้าเอลโลร่า พุทธสถานวิหารถ้ำ มรดกโลกอันดับ 1 ของอินเดียเมืองออรังคาบาด ตามโครงการ “พลิกฟื้นคืนพุทธสู่แดนพุทธภูมิ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง 5,000 ปี” นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2566 ในโอกาสวันมาฆบูชา

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญที่ธนาคารกสิกรไทย  บัญชีมูลนิธิธรรมดี เลขที่ 026-2-37337-3

Official Line มูลนิธิธรรมดี @dfoundation

https://bit.ly/2VaWeV1     โทรศัพท์ 094-403-4245

*****************************************************************