ครม.ไฟเขียว 13 กิจกรรมสำคัญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 62 ของขวัญปีใหม่ นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน

0
817

เชิญชวนร่วม “สวดมนต์ข้ามปี-สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ-ไหว้พระ 10 วัด” ชมพิพิธภัณฑ์-อุทยานประวัติศาสตร์ฟรีทั่วประเทศ-ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม-ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี

 

วันนี้ (วันที่ 18 ธ.ค.2561) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน ตามที่ วธ. นำเสนอ จำนวน 13 กิจกรรม ดังนี้ 1. “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2562” วธ.ร่วมกับวัดทุกวัดทั่วประเทศจัดสถานที่เหมาะสมสำหรับจัดสวดมนต์ข้ามปี วันที่ 29 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัวและตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุขช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยส่วนกลางเชิญประมุขสงฆ์ต่างประเทศและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และได้ขอความร่วมมือองค์กรศาสนาอื่นๆ เชิญชวนศาสนสถานในสังกัดจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วย นอกจากนี้จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ในต่างประเทศ โดยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ/ยุโรป/เอเชียหรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก 544 วัด

2.อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย ลาว มองโกเลีย เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนามและไทย จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วันที่ 29 ธ.ค. 61 เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประชาชนสักการะ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62 และจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปที่สำคัญจากต่างประเทศไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันที่ 15 ม.ค.62  3. “ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล” ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี วันที่ 30 ธ.ค.61-1 ม.ค.62 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. จัดรถบริการรับ-ส่งฟรี ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร , วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร,วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร,วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร,วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร,วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร,วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร,วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

  1. ไหว้พระวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน: นพปฏิมารัตนมารวิชัย อัญเชิญพระแก้วปางมารวิชัย ซึ่งทำจากรัตนชาติวรรณะต่างๆ 9 องค์ ร่วมกับการสักการะพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำวังหน้า รวม 10 องค์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 29 ธ.ค.61 – 27 ม.ค.62 นอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำท้องถิ่นให้ประชาชนได้สักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง 5. รณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทย ส่งความสุขแบบไทยเป็นของขวัญปีใหม่ โดยจัดแสดงตัวอย่างสินค้าไทย สินค้าทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดในช่วงปีใหม่ ณ ทำเนียบรัฐบาล และจัดแถลงข่าวรณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทยฯเผยแพร่สู่สาธารณชน ณ กระทรวงวัฒนธรรม

  1. การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ (1) การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม วันที่ 28 ธ.ค.61 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ ประกอบด้วย การแสดงรำเทิดพระเกียรติ “พ่อของชาวไทย ทูนเทิดไท้ด้วยภักดี ด้วยพระบารมี ปกเกศีสี่ทัพไทย” การแสดงระบำโบราณคดี  ลพบุรีและสุโขทัย การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด อสุรผัดตามพ่อ การแสดงเพลงทรงเครื่องและการแสดงชุด “รวมใจไทย เฉลิมฉลอง ร่วมแซ่ซ้อง ต้อนรับปีใหม่” และ(2) การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการบรรเลงดนตรีไทย วันที่ 5-15 ม.ค.62 ณ พื้นที่จังหวัดที่มีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตั้งอยู่
  2. การแสดงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นการจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทยโดยจัดกิจกรรม ช่วงเดือนธ.ค.61-ม.ค.62 8.ฉายภาพยนตร์ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” 20 เรื่อง อาทิ ฉลาดเกมส์โกง คิดถึงวิทยา Season Change พรจากฟ้า ขุนพันธ์ 2 นาคี 2 โหมโรง เป็นต้น วันที่ 11 ธ.ค.61 – 17 ม.ค.62 ณ เวทีการแสดงสนามเสือป่า 9. เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 10. การอวยพรปีใหม่ประชาชน ได้แก่ (1) จัดทำโปสการ์ดพระคเณศ เพื่อแจกนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2561-1ม.ค.2562 และ (2) กิจกรรมส่งความสุขและคำอวยพรด้วยอีการ์ด ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.61-15 ม.ค.62 ทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th

11.นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ (1) มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ขึ้นวันที่ 2 พ.ย.61 – 28 ก.พ. 62 ณ จ.กระบี่ (2) เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 4 (The 4th Bangkok Art Festival) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 และ3 ของเดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.2561 – ก.ค.2562 ณ สยามสแควร์ ซอย5 และสยามสแควร์ วัน โดยจะมีการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เด็กด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี และกิจกรรมส่งความสุขในช่วงวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ(3) กิจกรรมพาน้องท่องงานศิลป์ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างเดือนธ.ค.61-ม.ค.6212.กิจกรรมองค์ความรู้จิตอาสาอาเซียน การเรียบเรียงองค์ความรู้จากโครงการวิจัย 2 โครงการคือ คุณธรรมในอาเซียน: จิตอาสาภาคพื้นทวีป และคุณธรรมในอาเซียน: จิตอาสาภาคพื้นสมุทร โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 และ13. โครงการ “อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้” ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการอ่านเพื่อสร้างการเรียนรู้ สนับสนุนให้ประชาชนซื้อหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองและผู้อื่นทั้งการซื้อหนังสือและ E-Book นำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฏระเบียบกระทรวงการคลัง วันที่ 15 ธ.ค.61-16 ม.ค.62