ครม.รับโอน “มานัส” อธิบดีกรมการศาสนา นั่งเก้าอี้ “ผอ.สำนักพุทธ” เลขาศูนย์พิทักษ์ฯ ปลื้ม ขอทุกฝ่ายให้โอกาสทำงานสะสางปัญหา

0
843

สำนักข่าว Thai R News – วันนี้ ( 5 กันยายน) มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาก่อนหน้านี้ เพื่อขอรับโอนนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) คนใหม่

นายมานัส ปัจจุบันอายุ 59 ปี จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2561 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6) จบการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และ สาขา Master of Arts (Sociology) University of Poona สาธารณรัฐอินเดีย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่ายและชุมชน, ผอ.สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม, รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

พระครูปลัดกวีวัฒน์ รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่ ครม. มีมติแต่งตั้งนายมานัส ให้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.พศ. ว่า การตัดสินใจครั้งนี้ของรัฐบาลที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ที่รับผิดชอบกำกับดูแลพศ. นั้น เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้ว เพราะเมื่อพิจารณาประวัติของนายมานัส จะพบว่าผ่านการบวชเรียนเป็นมหาเปรียญ คือเปรียญธรรม 6 ประโยค นอกจากนั้นยังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านสังคมวิทยา จึงเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของนายมานัส ทั้งยังเคยร่วมทำงานและเห็นผลงานในการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนามาแล้ว อย่างไรก็ตามการเข้ามาทำงานในสถานการณ์พระพุทธศาสนาเช่นนี้ ยังน่าเป็นห่วง เพราะมีปัญหาที่ค้างคารอให้ ผอ.พศ. คนใหม่เข้ามาสะสาง ขอให้ทุกฝ่ายให้โอกาส ให้เวลาปรับตัวการทำงาน เชื่อว่าเมื่อการเข้ามารับตำแหน่งตามช่องทางที่เหมาะสม ก็จะได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์อย่างแน่นอน

ด้านนายเสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา(สนพ.) กล่าวว่า ผอ.พศ.คนใหม่มีทั้งคุณลักษณะ และบุคลิกที่เหมาะสม ทำงานสนองคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม ทั้งยังเคยผ่านงานด้านศาสนา วัฒนธรรมมาก่อน และที่ผ่านมามีการทำงานเชื่อมโยงกับสถาบันสงฆ์มาโดยตลอด เชื่อว่านายมานัส จะทำงานให้กับคณะสงฆ์ และมหาเถรสมาคมได้ดี เพราะมีความตั้งใจ และมีพื้นฐานงานก่อน