ครม.มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน วธ.เดินหน้าจัด 11 กิจกรรมร่วมกับอีกหลายหน่วยงานเพื่อความเป็นสิริมงคล

0
2177

วธ.ขานรับมติครม. ชู 11 กิจกรรมเป็นของขวัญปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ-วัดทั่วโลก, สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า เสริมสิริมงคลรับปี 61,  ทำ ส.ค.ส.ออนไลน์ให้ดาวน์โหลดส่งความสุข, พร้อมเชิญชวนใช้สินค้าไทย ส่งมอบความสุขแบบไทยๆ เป็นของขวัญปีใหม่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปี 2558 และ 2559 ทั้งนี้ ในปี 2560 ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และทุกส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดได้จัดโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ โดย วธ.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน รวม 11 กิจกรรม ประกอบด้วย

1.สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม วธ.ร่วมกับวัดทั่วประเทศและวัดในต่างประเทศ รวมทั้งจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน 16 จังหวัด    จัดกิจกรรมคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเชิญชวนประชาชนรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมแจกคู่มือสวดมนต์ข้ามปีและลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  พระบรมวงศานุวงศ์  รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2.ไหว้พระ10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 –1 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ซึ่ง วธ. ร่วมมือกับ ขสมก.จัดรถให้บริการรับ-ส่งฟรี

3.สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “ทศพุทธปฏิมาธิราช” อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 10 องค์ ได้แก่ 1.พระพุทธสิหิงค์ ปางสมาธิ 2.พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ 3.พระพุทธ  รัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย) ปางประทานพร  4.พระไภษัชยคุรุ ปางสมาธิ 5.พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย 6.พระพุทธรูปปางประทานธรรม 7.พระพุทธรูปไสยา (ปางไสยาหรือปรินิพพาน) 8.พระพุทธรูปห้ามสมุทร 9.พระพุทธรูปทรงเครื่อง และ 10.พระล้อม (พระห้าร้อย) ให้ประชาชนได้สักการะ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4.สักการะพระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งจะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานให้ประชาชนกราบสักการะ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 5. เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าชมฟรี พร้อมแจกโปสการ์ดเป็นของที่ระลึก ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 6.“โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ” หน้าพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

7.รณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งมอบความสุขแบบไทยเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่พัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมค่านิยมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ช่วงเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 และเปิดตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ จัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมให้ประชาชนเลือกซื้อ เลือกชมได้อย่างสะดวกทาง www.culturemarket.net 8.การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค และกิจกรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

9.Night at Maya City มายาราตรีปี 2 โดยเปิดเมืองมายาช่วงกลางคืน และนำชมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ รวมทั้งออกร้านจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-21.00 น. นอกจากนี้มีกิจกรรมดูหนังข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. และทำบุญตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 06.45 น.   ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พุทธมณฑลสาย 5 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

10.การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ส.ค.ส.ออนไลน์) “ชุด ความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและจัดทำเป็นส.ค.ส.ส่งความสุข ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 และ   11.นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย “เมืองแห่งศิลป์ กระบี่…โคราช…เชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 14 – 29 ธันวาคม 2560 และนิทรรศการผลงานจากผู้ผลิตศูนย์ศิลปาชีพบางไทรกับนักออกแบบสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 3 – 22 มกราคม 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765 และ www.m-culture.go.th