thumbnail_S__22675937

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สิ้น “พระธรรมรัตนากร” เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ สิริอายุ 81 ปี 61 พรรษา หลังเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยอาการเส้นเลือดสมองตีบ

       วันนี้ (7 มี.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟสบุ๊ค วัดโพธิ์ ท่าเตียน ได้แจ้งข่าว พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ มรณภาพด้วยอาการสงบเวลา 03.19 น. วันที่ 7 มี.ค.64 สิริอายุ...

พช. ยืนยันกรมบัญชีกลาง ชี้ชัดแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชน วันนี้ (๗ มีนาคม ๒๕๖๔) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)...

ทึ่ง!! สนามสอบธรรมศึกษา ปี 64 “เทคโนพงษ์สวัสดิ์” มีครู อาจารย์ นักศึกษาแห่เข้าสอบ 744 คน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบสอบธรรมศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  (PSC) จ.นนทบุรี โดยมีพระมหาบุญล้อม สุปัญโญ ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง วัดชนะสงคราม อ่านโอวาทแม่กองธรรมสนามหลวงในพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษา ปี 2564 มีครูอาจารย์และนักศึกษาสมัครเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก จำนวน 744 คน อาจารย์ธัญพิสิษฐ์ มากเอียด...