ครบรอบ 11 ปีพุทธวิชชาลัย มรภ.พระนคร จัดพิธีรับมอบ-อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนบุษบก

0
857

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 9.30 น. มีการจัดงานครบรอบพุทธวิชชาลัย 11 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีรับมอบและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนบุษบก จากท่านอาจารย์ลุงทองดี หรรษคุณารมย์ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุในพระสังฆราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ชั้น 2 ห้องพิพิธภัณฑ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อาคารพุทธวิชชาลัย โดยมีนางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานอำนวยการจัดงาน พร้อมด้วยคุณณรงค์ และ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานที่ปรึกษาการจัดงาน เข้าร่วมรับมอบ พระสงฆ์ 10 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ ประธานอำนวยการจัดงาน ได้มอบธรรมาสน์ “ธรรมวัฒนะ” แก่ท่านอธิการบดีฯ

ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธวิชชาลัย กล่าวว่า การจัดงานในโอกาส 11 ปีพุทธวิชชาลัย ถือเป็นงานใหญ่และสำคัญ เพราะวิทยาลัยแห่งนี้มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการบ่มเพาะศีลธรรมแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ การอบรม สัมมนา การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นำไปสู่การเสริมสร้างปัญญา และการพึ่งพาตัวเองได้ในสังคม โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้ร่วมกับ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานมูลนิธิพระอภิธรรมแห่งประเทศไทยเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นจิต เจตสิกศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 100 ท่าน แก่นักศึกษาบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 06-1785-3841 หรือที่สำนักงานพุทธวิชชาลัย มรภ.พระนคร