คณะสงฆ์ไทยเยือนเวียดนามสานความสัมพันธ์ ประธานาธิบดีเจิ่น ดาย กวาง ขอบคุณรัฐบาลไทยที่เกื้อหนุนสงฆ์อนัมนิกาย-ชาวเวียดนามในไทย

0
2736

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมฺมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของมส. เดินทางเยือนสาธาธารณัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมนิกาย ร่วมเดินทางด้วย จำนวน 38 รูป นำโดยพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  เจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  เพื่อสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างมิตรภาพอันดี ระหว่างคณะสงฆ์ของทั้งสองประเทศ  ระหว่างวันที่ 25-30 มี.ค. 60 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนาม ถวายการต้อนรับ ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. ได้เข้าเยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย  ประกอบด้วย สุสานประธานโฮจิมินห์ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย ภายในสุสานมีแท่นหินตั้งโลงแก้วบรรจุร่างของประธานโฮจิมินห์ แต่ละวันจะมีชาวเวียดนามและชาวต่างชาติเข้าไปจำนวนมาก

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อว่า การที่รัฐบาลเวียดนามเชิญชวนให้ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ทั่วโลกและที่อยู่ในประเทศไทย กลับมาเยี่ยมถิ่นปิตุภูมิ และกลับมาหารากเหง้าดั้งเดิมทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และภาษา เป็นการแสดงถึงนโยบายอันเปิดกว้างและมิตรไมตรีของรัฐบาล ชี้ให้เห็นว่า แม้จะมีความแตกต่างในเรื่องความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม ถ้าเราให้ความเคารพต่อกันในเรื่องความแตกต่างนั้น เราก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน

“วันนี้รู้สึกดีใจปลื้มใจที่ได้มีโอกาสหวนกลับมาเยือนเวียดนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกถึง 2 ครั้งคือใน พ.ศ. 2551 ที่กรุงฮานอย และใน พ.ศ.2557 ที่จังหวัดนินห์บินห์ อาตมาในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลก ขออนุโมทนาต่อรัฐบาลเวียดนาม ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมแห่งความสัมพันธ์ของประชาชนชาวเวียดนามและชาวไทยอย่างมากมาย ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบัน” พระพรหมบัณฑิต กล่าว

ขณะที่ ฯพณฯ เจิ่น ดาย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามและไทย ต่างมีความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชนและพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ประชาชนของทั้งสองประเทศ ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แม้จะมีความแตกต่างกันด้านนิกาย แต่ก็มีความสัมพันธ์กันมาช้านานนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาอนัมนิกาย ไปเผยแผ่และได้รับการดูแลให้คณะสงฆ์อนัมนิกายได้เผยแผ่ในประเทศไทยอย่างดียิ่งตลอดมา อีกทั้ง มีประชาชนชาวเวียดนามไปตั้งรากฐานประกอบอาชีพที่ประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งคณะสงฆ์อนัมนิกายในไทย ก็มีส่วนสำคัญในการทำให้เวียดนามได้รับอิสรภาพในยุคของประธานโฮจิมินท์ ทางรัฐบาลเวียดนาม ต้องขอบคุณรัฐบาลไทยและคณะสงฆ์ไทยที่ได้เกื้อหนุนดูแลคณะสงฆ์อนัมนิกายและประชาชนชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างดีตลอดมาและทางรัฐบาลเวียดนามได้เห็นความสำคัญของพระพุทศาสนาของทั้งสองประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การมาเยือนเวียดนามในครั้งนี้ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับแต่ประชาคมอาเซียนประกาศใช้นโยบายใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา นโยบายประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสาคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการมาเยือนของคณะสงฆ์ไทยครั้งนี้ สอดคล้องกับคำขวัญของอาเซียนที่ว่า หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกภาพ หนึ่งประชาคม “One Vision, One Identity, One Community.”