คณะสงฆ์อำเภอคลองหาด จ.สระแก้ว ร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19

0
1303

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63 คณะสงฆ์อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จัดตั้งโรงทานสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดหนองแวงวนาราม ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด พระปลัดวันชัย วณฺณชโย เจ้าคณะตำบลคลองไก่เถื่อนเขต 2 เจ้าอาวาสวัดหนองแวงวนาราม พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอคลองหาด ร่วมดำเนินงานจัดตั้งโรงทานฯดังกล่าว

โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นายอำเภอคลองหาด ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากผ้า  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแด่เจ้าอาวาสและหัวหน้าที่พักสงฆ์ จำนวน 65 วัด/แห่ง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไทรเดี่ยว จำนวน 173 ราย

พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด กล่าวว่า คณะสงฆ์อำเภอคลองหาด พร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมทั้งในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรี มีความตั้งใจในการจัดตั้งโรงทานสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงมีพระเมตตาให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  คณะสงฆ์อำเภอคลองหาดจึงได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายและศรัทธาญาติโยมระดมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ผลไม้ นำมาแจกจ่ายช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในวันนี้

ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง ส่วนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอคลองหาดได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการ “ทานน้ำใจใส่ตู้ปันสุข” สัญจร นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปเติมใส่ตู้ปันสุขของที่ว่าการอำเภอคลองหาดและสถานีตำรวจภูธรคลองหาด เพื่อให้ประชาชนสามารถแวะหยิบไปบริโภคประทังชีวิตในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 อีกทั้งวัดคลองหาดยังได้จัดทำสวนครัวนำสุขพอเพียงและเพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามมติมหาเถรสมาคม(มส.)ด้วย