คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม-ศิษย์วัด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดรอบวัด “ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้บุญคุณคน”

0
546

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  นำคณะพระสงฆ์วัดไผ่ล้อม ลูกศิษย์วัด และเจ้าหน้าที่  เก็บกวาด เช็ดถู  ลานวัด เก็บเศษขยะ ถุงพลาสติก เศษไม้ ตัดหญ้าที่รกรุงรัง เตรียมต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาทำบุญ วันมาฆะบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่พระสงฆ์และศิษย์วัดไผ่ล้อม ให้มีความสามัคคีในการทำงานกันเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีจิตอาสาสาธารณะ ทำตนให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมและให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อสถานที่ ทำงาน ที่พักพิงพักอาศัย ตามรอยพระเถราจารย์ หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม  ให้มีความกตัญญู ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้บุญคุณต่อพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ สถานที่อยู่ที่อาศัย รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตให้มั่น มีสมาธิในสิ่งที่ทำอีกด้วย