คณะสงฆ์วัดบางมด ขอเชิญร่วมสร้างพระศรีอริยเมตไตรย์ ปางประทานพรโปรดเวไนยสัตว์ สูง 11 เมตร เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

0
2897

พระครูพิศุทธิ์จันทรังษี (หลวงพ่อจรัญ) เจ้าอาวาสวัดบางมดโสธราราม ถ.ประชาอุทิศ 27 ซ.สุขสวัสดิ์ 62 เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ในโอกาสวัดบางมดโสธราราม จัดงานปิดทองไหว้พระประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจีน ทางวัดได้รับเมตตาจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม มาเป็นองค์ประธานในพิธีเททอง(ทองเหลือง) หล่อส่วนพระวรกายพระศรีอริยเมตไตรย์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.09 น. นามคณะสงฆ์วัดบางมดฯจึงขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ร่วมรับเป็นเจ้าภาพทองเหลือง 1-2 ตัน  5 ตัน หรือตามกำลังศรัทธา ซึ่งพระศรีอริยเมตไตรย์ ปางประทานพรโปรดเวไนยสัตว์ พระหัตถ์ซ้ายถือดอกมณฑาทิพย์ หรือหลวงพ่อใหญ่องค์นี้ มีขนาดความสูง 11 เมตร ฐานองค์พระ 5 เมตร หล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์ น้ำหนักรวม 35 ตัน เพื่อเป็นการสร้างมหาบารมีครั้งยิ่งใหญ่  ให้บุญกุศลนั้นช่วยหนุนชีวิต การงาน ครอบครัวให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง มีโภคทรัพย์ มีผิวพรรณผ่องใส มีสติปัญญาเป็นเลิศ มีบริวารที่ซื่อสัตย์ คิดการสิ่งใดสำเร็จโดยง่าย สำหรับผู้รับเป็นประธานอุปถัมภ์ จะได้รับมอบพระศรีอริยเมตไตรย์ “พิมพ์นำฤกษ์” ขนาด 9 นิ้ว เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป

พระครูพิศุทธิ์จันทรังษี กล่าวต่อว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน  2558 ทางคณะสงฆ์วัดบางมดฯ ได้รับเมตตาเป็นอย่างสูงจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง และต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทางวัดได้จัดให้มีพิธีหล่อส่วนพระเศียรพระศรีอริยเมตไตรย์ โดยมีท่านผู้ใจบุญ อาทิ คุณวินัย วิมลศรีสุภาพ คุณภัทร์พล เกียรติจุฑามณี และคุณรัสรินทร์ มีสัตย์วรภัทร ร่วมเป็นประธานในพิธี อย่างไรก็ตาม การจัดพิธีหล่อส่วนพระวรกายของปีนี้ ถือเป็นพิธีใหญ่และสำคัญที่สุด คาดว่าถ้าได้รับความความศรัทธาจากผู้ใจบุญองค์พระใหญ่ก็จะสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี จากนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกก็จะได้แวะเวียนมากราบสักการะ ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อจากสมเด็จพระโคตมพุทธเจ้า ซึ่งจะเป็นการสร้างสันติสุขแก่ชาวโลกดังพุทธทำนาย

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-464 1011, 09-9413 3323

สำหรับความเชื่อในเรื่องพระศรีอารย์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์นั้น ในทางพระพุทธศาสนา มีปรากฏในพระไตรปิฎก ดังที่ อ.ธวัช เที่ยงประภัสสร์ ปธ. ๙ วัดเบ็ญจมบพิตร รวบรวมไว้เมื่อ พ.ศ. 2498 ที่สรุปได้ว่า พระพุทธเจ้าโคตมกับพระศรีอาริยเมตไตรย์ที่ได้สร้างกรรมไว้ในอดีตชาติ คือเมื่อกล่าวถึงพุทธกาลนั้นมี 5000 ปี จะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนละ 2500 ปี หรือกึ่งหนึ่ง (กึ่งพุทธกาล)

พระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์พร้อมพยากรณ์เหตุการณ์สืบไปว่า เมื่อ พระศรีอาริยเมตไตรย์โพธิสัตว์ จะมาช่วยสืบอายุพุทธศาสนาในกึ่งพุทธกาลของตถาคตนั้น จะมีสรรพวัตถุทั้งหลายบังเกิดขึ้นแก่โลกอย่างแปลกประหลาดเหลือจะคณานับ ทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์นานาชนิด ก็จะไม่ได้ปั่นและทอด้วยมือ เหมือนในศาสนาของตถาคต จะมีแต่ผ้าเนื้อบริสุทธิ์ ฝูงมนุษย์จะไม่ติเตียนว่า เป็นขี้หูขี้ตาเขาเท่าจะวัดวา (วัดหลาหรือเมตร) ก็จะมีในยามนั้น แม่หญิงจะนุ่งซิ่นเสื้อลายเหมือนหนังแย้ จะนุ่งเสื้อผ้าแขนกุดขาก้อม หญิงชายจะนุ่งผ้าเป็นอย่างเดียวกัน จะว่าชายก็บ่จริง จะว่าหญิงก็บ่แม่น แม่หญิงจะหวีผมปกหน้า จะใส่ต่างหูยาวง้ำหน้า พ่อชายจะใส่หมวกหุ้มหน้า สิ่งที่ไม่รู้จะได้รู้ สิ่งที่ไม่พบเห็นก็จะได้เห็น พร้อมด้วยบุรพนิมิตอันชั่วร้ายต่าง ๆ ก็จะบังเกิดขึ้นแก่โลกมากมายยิ่งนัก ดังนี้

  1. ราชภัย ท้าวพระยาจะบังคับเบียดเบียนพลเมือง 2. โจรภัย จะบังเกิดโจรผู้ร้ายปล้นสะดมทั่วไป 3. อัคคีภัย ไฟจะไหม้บ้านเมืองไม่ขาดสาย 4. อสุนีบาต ฟ้าจะผ่าสัตว์และคนล้มตายบ่อย ๆ 5. เมทนีภัย แผ่นดินจะไหวสะท้านและแยกออกจากกัน 6. วาตภัย จะเกิดลมพายุพัดพาบ้านเมืองพินาศ  7. อุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา 8. ทุพภิกขภัย จะเกิดข้าวยากหมากแพงและอดอาหาร 9. พยาธิภัย จะเกิดโรคระบาดคนและสัตว์ล้มตาย 10. สัตถภัย จะรบราฆ่าฟันกันล้มตายร้ายแรง

ในขั้นสุดท้าย แผ่นดินจะไหวเดือนละหลายครั้ง จะมีสุริยคราสและจันทรคราสบ่อยครั้ง จะเห็นผีพุ่งไต้บ่อยๆ ดาวหางและแสงประหลาดจะบังเกิดให้เห็นไม่ขาดระยะ จะได้ยินเสียงดังในอากาศคล้ายระเบิดและปืนใหญ่ แร้งกาจะบินลงเกาะบ้านเมืองอย่างผิดธรรมดา ฝูงมนุษย์จะเดือดร้อนและขวักไขว่กันไปมา จะบังเกิดสงครามฆ่าฟันกันตายเหมือนใบไม้ร่วงไปทุกหนทุกแห่ง

ความจริงในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าพยากรณ์ทั้ง 10 ข้อนี้ เกิดขึ้นจริง อาเพศต่างๆ บังเกิดอย่างต่อเนื่อง แผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากมายกว่าที่เคยมีมา ฝนดาวตกเห็นได้บ่อยครั้ง แสงบนท้องฟ้าเกิดขึ้นสว่างไสว สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีทั้งนกทั้งปลา พากันมาตายมากมาย ก่อนหน้ามหาภัยพิบัติเกิดขึ้น เกิดข้าวยากหมากแพงไปทั่วทิศ การรบราฆ่าฟันมีอยู่ทั่วไป ครั้นแล้วถึงกาลที่องค์พระเมตไตรยโพธิสัตว์จะปรากฏเป็นที่พึ่งแก่โลกตามบุรพกรรมสัญญา

นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่กล่าวถึงการมาปรากฏของพระศรีอารย์ในกึ่งพุทธกาลก็มีอยู่เช่นเดียวกับในพุทธทำนายที่แกะสลักไว้บนศิลา ในเขตมหาวิหาร สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย คาดว่าพระสารีบุตรผู้มีความสนใจในยุคของพระจักรพรรดิเป็นผู้แกะสลักไว้