คณะสงฆ์ปทุมธานี มอบชุดเครื่องนอนให้จังหวัดเพื่อรพ.สนาม เจ้าคณะจังหวัดมอบนิตยภัตสมทบซื้อประกันแพ้วัคซีนคุ้มครองประชาชน สนองพระดำริ

0
37

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ที่วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พร้อมด้วย พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมมอบชุดเครื่องนอน หมอน และผ้าห่ม จำนวน 50 ชุด สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี เข้าร่วมรับมอบฯ อีกทั้ง บริษัท บาร์เทอร์สมาร์ท จำกัด โดย พ.ต.ดร.ธนพงษ์ จันทร์ทอง ร่วมกับ คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบชุดที่นอน และผ้าห่ม จำนวน 10 ชุด หมอนจำนวน 20 ใบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันเป็นการร่วมช่วยเหลือแก้ไขให้สถานการณ์กลับคืนมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง กล่าวว่า การมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระดำริ ให้คณะสงฆ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้วยห่วงใยช่วยเหลือประชาชน อันเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งกำลังใจถึงส่วนราชการ คณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา และผู้ทุ่มเทเสียสละสรรพกำลัง เพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทุกภาคส่วน

ในโอกาสเดียวกันนี้ พระธรรมรัตนาภรณ์ พร้อมด้วย พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี  และพระมหาชิต ฐานชิโต เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ได้ร่วมมอบปัจจัย(นิตยภัต) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ เต็มเดือน เพื่อสมทบกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ซื้อประกันคุ้มครองสร้างความมั่นใจ “ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท” เพื่อชาวปทุมอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็น 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นสาธารณสงเคราะห์ อีกด้วย