คณะสงฆ์บ้านแพ้วจัดอบรมกรรมฐานพระนวกะ ๒๑๗ รูปถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ – ร.๑๐ “ปราณสุวีร์” พศจ.สมุทรสาคร เข้าถวายกำลังใจ

0
1287

คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพ้วรวมใจจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานพระนวกะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

วันนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสาครธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานพระนวกะ ของคณะสงฆ์ในเขตอำเภอบ้านแพ้ว จำนวน ๒๑๗ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดยกกระบัตร โอกาสนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร เข้ากราบเยี่ยมถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพ้วและพระนวกะ