คณะสงฆ์ชายแดนใต้รวมตัวรุกตั้งสมาคมเพื่อความมั่นคงพุทธศาสนา

0
702

พระครูปลัดกวีวัฒน์  รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้ติดตามพระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺญญโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานศูนย์พิทักษ์ฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ลำพะยา จำนวน 9 ราย  ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วัดสิริปุณณาราม หรือวัดลำพะยา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา โดยพระธรรมกิตติเมธี ได้กล่าวธรรมสังเวคกถา แสดงความเสียใจ และให้กำลังใจกับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ และตนยังได้พบกับพระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร) เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ทำให้ทราบว่าขณะนี้คณะสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กำลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งสมาคมเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

พระสิริจริยาลังการ กล่าวว่า สมาคมเพื่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการรวมตัวกันของคณะสงฆ์ สมาคมชาวพุทธ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯ