คณะสงฆ์จ.สระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
1924

          เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตามมติมหาเถรสมาคม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพระครูวัฒนานครกิจ เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอวัฒนานคร ส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดสารคุณสโมสร ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ผอ.พศจ.)สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พศจ.สระแก้ว ดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยิ่ง

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,