คณะสงฆ์จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพ ให้ธรรมะปลอบใจชาวบ้านไผ่ขวางหลังถูกพายุฝนถล่ม 63 หลังคาเรือน

0
540

วันที่ 4 มิ.ย.63 พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันฺทสาโร) อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 มิย.) พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และพระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะบ้านหมอ จ.สระบุรี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เพื่อมอบถุงยังชีพเบื้องต้นและให้ธรรมะปลอบใจเนื่องจากประชาชนบ้านไผ่ขวางจำนวน 63 หลังคาเรือนได้รับความเสียหายจากพายุพัดถล่มเมื่อคืนที่ผ่านมา

พระวิสิฐคณาภรณ์ ได้กล่าวธรรมกถากับประชาชนว่า วัดกับบ้านจะขาดจากกันมิได้ ต้องดูแลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะเราคือพุทธบริษัท วันนี้ชาวบ้านเดือดร้อน ทั้งโควิด-19 และยังมีพายุพัดกระหน่ำซ้ำเติมอีก คณะสงฆ์สระบุรี โดยพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท จึงให้คณะผู้แทนออกมาช่วยเหลือชาวบ้านและแสดงธรรมกถาปลอบใจในยามมีทุกข์เช่นนี้

ขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ต่างขอบพระคุณและซาบซึ้งในเมตตาของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีในครั้งนี้