คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับกองทัพบกพาคนน่านกลับบ้าน

0
205

       เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดน่านโดยพระราชศาสนาภิบาล รก.เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัด พระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับกองทัพภาคที่3 โดยพลตรีรุศมนตรี จิณเสน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 38 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน และสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันดูแลการลำเลียงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ(สีเขียว)โดยกองทัพบกได้ให้การสนับสนุนเครื่องบินแบบลำเลียง 295 จากท่าอากาศยานกองบิน 6 กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ถึงท่าอากาศยานน่านเวลา 12.40 น.

เมื่อถึงท่าอากาศยานน่าน ทางสาธารณสุขจังหวัดได้เตรียมแพทย์ พยาบาล จัดรถบัส รถพยาบาล ไว้รอรับส่วนทหารได้จัดรถสห.นำทางเพื่อลำเลียงผู้ติดเชื้อไปคัดแยกและนำไปรักษาที่โรงพยาบาลน่านต่อไป

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดน่านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวน่านที่ติดเชื้อและตกค้างอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จึงประสานความร่วมมือกองทัพบกในการจัดเครื่องบินลำเลียงในการนำพาคนน่านกลับบ้าน กลับมาดูแลรักษาที่บ้านเกิดเมืองนอน และนี่คือภารกิจของคณะสงฆ์ กองทัพบกและส่วนราชการในจังหวัดน่าน ที่ช่วยกันประสานงานและดูแลประชาชนในภาวะวิกฤติของประเทศในขณะนี้