คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ลงพื้นที่วัดเอี่ยมวรนุช ขอทราบปัญหากรณี รฟม.ขอเวนคืนที่ดินของวัด

0
105

วันนี้ (6 ม.ค.64) พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะอนุกรรมาธิการฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร โดย ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศสิริกุล สส.นพดล แก้วสุพัฒน์ และคณะได้ลงสำรวจพื้นที่วัดเอี่ยมวรนุช เขตพระนคร กทม. เพื่อรับทราบปัญหากรณี รฟม. ขอเวนคืนที่ดินของวัด ในเบื้องต้นคณะได้เข้ากราบหลวงพ่อพระครูศรีสุตาภรณ์ (คำนึง ป.ธ.6,พธ.บ.) เจ้าอาวาส ในวัย 78 ปี สุขภาพร่างกายยังแข็งแรง มีความจำเป็นเลิศ ท่านเล่าว่า วัดเอี่ยมวรนุชนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2327 ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมนั้นรฟม. เคยมาขอเจรจาใช้พื้นที่ เมื่อปี 2556 โดยขอใช้พื้นที่เข้ามาในวัด 4 เมตร เพื่อจะสร้างเป็นที่พักสำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งท่านก็รับปากและยินดีด้วยความเต็มใจ ต่อมาเรื่องก็เงียบหายไป และมาปรากฏอีกครั้ง เมื่อมีเจ้าหน้าที่มาบอกว่า วัดถูกเวนคืนโดยกินพื้นที่เข้าไปภายในวัด 6 เมตร และยังชี้บอกอีกว่าตรงนี้ก็ต้องรื้อ ตรงนั้นก็ต้องรื้อ และยังถามด้วยว่าวัดจะรื้อเองหรือให้ รฟม.รื้อให้ ถ้ารฟม.เรื้อสิ่งของที่ถูกรื้อทั้งหมดต้องตกเป็นสมบัติของรฟม.

โดยแนวเวนคืนรถไฟฟ้าใต้ดินจะมาจากแยก จปร. ผ่านมาแยกบางขุนพรหม ตรงวัดเอี่ยมวรนุช โค้งซ้ายรอบแนวกำแพงวัดเอี่ยมวรนุช เพื่อตรงไปยังบางลำภู

หลวงพ่อเจ้าอาวาส ท่านบอกว่า ท่านยินดีจะให้ตามที่รับปากไว้ ท่านจะไม่เสียสัจจะ ศาลาสองหลังรื้อได้เลย กำแพงวัดทุบรื้อได้เลย ท่านขอเพียงเจดีย์บรรพชน(เจดีย์ขาว) และวิหารหลวงปู่ทวดไว้เท่านั้นเอง อย่าลืมว่า วัดนี้มีเนื้อที่เพียง 2 ไร่เศษเท่านั้นเอง เป็นวัดเล็กๆ ในกลางกรุงเทพมหานคร หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านยืนยันด้วยว่า ทางวัดยินดีเสียสละเพื่อความเจริญของบ้านเมือง ยินดีทุกอย่าง แต่วัดขอเพียงเจดีย์และวิหารหลวงปู่ทวดไว้เท่านั้นเอง วันนี้มีหน่วยงานนั้น หน่วยงานนี้มาพบหลวงพ่อ ท่านก็ยังยืนยันตามนี้รวมทั้ง รฟม.ด้วย ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จึงรับปากว่าจะนำเรื่องเข้าหารือในคณะกรรมาธิการฯคณะใหญ่ เพื่อจะหาข้อยุติให้ได้โดยเร็ว

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ไม่ยาก รฟม.โดยผู้มีอำนาจควรจะเข้ากราบถวายรายงานเจ้าอาวาสเพื่อรายงานข้อเท็จจริงว่า วันนี้ขั้นตอนมันไปถึงไหน อย่างไร กฎหมายเวนคืนทำมาอย่างไร ชอบด้วยวิธีปฏิบัติหรือไม่ เช่น แจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบก่อนหรือยัง ติดป้ายประกาศไหม มีการทำประชาพิจารณ์หรือไม่ หรือแม้ว่าจะออกมาแล้วสำหรับกฎหมายเวนคืนแต่ในส่วนเอกสารแนบท้ายเป็นอย่างไร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ต้องชัดเจน และควรจะแถลงให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบด้วย เพราะเรื่องนี้กระทบกระเทือนต่อจิตใจของชาวพุทธพอสมควรทีเดียว

“หลวงพ่อพระครูศรีสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวรนุช ท่านยืนยันว่า ท่านรักษาสัจจะ และในขณะเดียวกันก็จะต้องรักษาวัดไว้ให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านก็บอกว่าในยุคที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้ทำดีที่สุดแล้วโยม” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว