คงมาตรการโควิด “สมเด็จพระสังฆราช” งดเสด็จลงทรงรับสามีจิกรรม งดตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธฯในวันเข้าพรรษา

0
215

 

วันนี้ (29 มิ.ย.63) สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แจ้งประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2563 ระบุว่า เพื่อสนองนโยบายของทางราชการที่กำชับให้หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของบุคคลเป็นหมู่ใหญ่ และให้คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และเพื่อถนอมพระอนามัยของสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2563 ณ วัดราชบพิธฯ ดังต่อไปนี้ 1.งดการจัดกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธฯ ในวันเข้าพรรษา วันที่ 5 ก.ค. 2.สาธุชนสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรัยแทนการตักบาตรดอกไม้ได้ตามกุศลศรัทธา โดยวัดจะจัดโต๊ะรับดอกไม้ธูปเทียนไว้บริเวณหน้าพระอุโบสถ ในวันที่ 4 – 5 ก.ค.

  1. สมเด็จพระสังฆราช งดเสด็จลงทรงรับสามีจิกรรมจากคณะสงฆ์เป็นการทั่วไป 4.เปิดพระวิหารวัดราชบพิธฯ ตั้งแต่วันที่ 7 -10 ก.ค.ให้เจ้าอาวาสหรือผู้แทน รวมจำนวนวัดละไม่เกิน 3 รูป ซึ่งประสงค์จะมากระทำสามีจิกรรม เป็นผู้แทนของคณะสงฆ์แต่ละวัดเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ทั้งนี้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 2 และข้อ 4 พึงปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขซึ่งทางราชการประกาศและรณรงค์อย่างเคร่งครัด