คกก.โครงการศีล 5 ลงพื้นที่สมุทรสงคราม “เจ้าคุณแย้ม” จี้ให้สามัคคีทำงาน เตรียมจัดใหญ่มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 หลังออกพรรษานี้

0
1250

วันนี้  (29 ส.ค.) ที่วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค 13 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมด้วย พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในพื้นที่จ.สมุทรสงคราม

พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพทั่วประเทศ หลังจากที่เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2557 และมีการลงพื้นที่ติดตามผลมาโดยตลอด ซึ่งในช่วงปี 2561-65 จะมีการติดตามผลอย่างเข้มข้นในเชิงคุณภาพ ว่าหลังจากดำเนินงานโครงการนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยได้มีการลงพื้นที่ภาคเหนือ ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว โดยในส่วนของคณะสงฆ์ภาคกลาง พบว่าในการดำเนินงานยังขาดความร่วมมือเท่าที่ควร จึงอยากเน้นย้ำให้สามัคคีกัน ช่วยกันดำเนินงานโครงการนี้ งานนี้เป็นของมส. และคณะสงฆ์ อยากให้ช่วยกัน ซึ่งในจังหวัดที่มีขนาดเล็ก เช่น สมุทรสงคราม อยากให้ทำโครงการนี้ในทุกอำเภอ เพื่อเป็นจังหวัดศีล 5 ด้วย

พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวต่อไปว่า ในการตรวจเยี่ยมทุกครั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จะลงไปเยี่ยมถึงในหมู่บ้าน เข้าถึงในแต่ละบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้กำลังใจ ยืนยันว่าหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่เลิก เพราะได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) แล้ว และในช่วงหลังเข้าพรรษาปีนี้ จะมีการจัดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อให้ในแต่ละพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานกันด้วย