คกก.อนุรักษ์ฯพุทธมณฑล เปิด “คิวอาร์ โค้ด” กองทุนพุทธมณฑล ไม่รับเสนอดอกทองอุไรเป็นดอกไม้ประจำพุทธมณฑล

0
1072

สำนักข่าว Thai R News – จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการตั้งชื่อสถานที่ต่างๆ ภายในพุทธมณฑล ให้เหมาะสม สอดคล้องกับชื่อบุคคล หรือสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีมติให้ตั้งคณะทำงานไปดำเนินการ พร้อมทั้งรับทราบถึงความคืบหน้าในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บริเวณถนนสาย ค. ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 90 คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 ทั้งที่ประชุมยังรับทราบถึงการรับบริจาคเงินกองทุนพุทธมณฑลโดยการโอนเงินแบบออนไลน์ด้วยการแสกน คิวอาร์ โค้ด (QR CODE) ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการบริจาคเงินเข้ากองทุนดังกล่าวให้กับประชาชนที่เดินทางมายังพุทธมณฑล โดยจะมีการติดคิวอาร์ โค้ด ไว้ยังสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในพุทธมณฑล และที่ประชุมยังเห็นชอบในการจัดทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้าง และปรับปรุงอาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัยด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ถอนเรื่องการเสนอให้ดอกทองอุไรเป็นดอกไม้ประจำพุทธมณฑล เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่า พุทธมณฑลเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา การที่จะกำหนดดอกไม้ประจำพุทธมณฑลจึงควรเป็นดอกไม้ที่มีประวัติความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา