คกก.ศีล 5 – คณะผู้บริหารพศ. ลงพื้นที่ร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์เหยื่อความรุนแรงใน จ.นราธิวาส พระพรหมกวีย้ำ โครงสร้างพุทธต้องดำเนินต่อไป

0
800

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พร้อมด้วยคณะกรรมการฯระดับสูง อาทิ พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นำโดย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์  ผอ.พศ. โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการจากจังหวัดปัตตานี ร่วมลงพื้นที่ ณ วัดรัตนานุภาพ ต.โต๊ะเต็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และพระสมุห์อรรถพร กุสลจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรัตนานุภาพ ที่มรณภาพจากเหตุการณ์ถูกผู้ก่อการร้ายลอบกราดยิ่งด้วยอาวุธปืน มีพระราชวรเมธี เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระพรหมกวี กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นจริงแม้จะทำงานมาตลอดชีวิตแต่ก็เสี่ยงเพราะความเชื่อของบางลัทธิ จึงทรงสอนสาวกไว้เสมอว่าให้มีสติรู้เท่าทัน เหตุที่เกิดขึ้นในอ.สุไหงปาดีนี้เป็นการสูญเสียพระผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพจึงเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง แต่เหตุการณือย่างนี้เรารู้ล่วงหน้าไม่ได้ เรื่องของศาสนานั้นเป็นเรื่องของความเชื่อ ถ้าทุกฝ่ายถือมั่นในความดีไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินเดียวกันแม้จะต่างศาสนากันก็ตามก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ต่างคนต่างทำหน้าที่เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ครอบครัวของแต่ละคน ก็ไม่น่าจะมีปัญหา อย่างไรก็ตามการสูญเสียของเจ้าคณะอำเภอรูปนี้ต้องถือเป็นบทเรียนสำหรับพระสงฆ์ที่ทำงานเพื่อสนองเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ จึงอยากขอฝากให้พระสังฆาธิการทุกรูปจงมีสติ อย่าประมาทต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จะมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรหรือไม่ก็ตามแต่โครงการของพระพุทธศาสนาจะต้องดำรงอยู่ต่อไปตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝากไว้

พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า วันนี้ตนมาพร้อมกับรองผอ.พศ. 2 ท่าน และผู้ตรวจราชการพศ. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)นราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระสงฆ์ในพื้นที่โดยเฉพาะการเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งเข้าไปคารวะศพที่วัดรัตนานุภาพ ตลอดจนทำการสำรวจบริเวณที่ล่อแหลมควรเฝ้าระวังและเตรียมการที่จะทำสิ่งปลูกสร้างกำแพงให้เป็นสิ่งป้องกันภัย นอกจากนี้จะต้องจัดให้มีการอบรมถวายความรู้แก่คณะสงฆ์ในพื้นที่เพี่อที่จะระวังป้องกันให้มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่

โอกาสนี้คณะกรรมการโครงการฯ และคณะผู้บริหารพศ. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมปลอบขวัญกำลังใจพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าว ณ โรงพยาบาลสุไหงโกลก จากนั้นได้พบปะปรึกษาหารือกับพระสงฆ์เเละผู้นำทางศาสนาอิสลามในพื้นที่ เพื่อเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมกันเเก้ไขปัญหาความรุนเเรงที่เกิดขึ้นด้วย

(ชมคลิป)

นราธิวาส –