คกก.ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ เตรียมนำร่อง 450 ร.ร. เน้นการเรียนรู้ที่มีสติ-สมาธิเป็นฐาน

0
1283

ศ.กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ ครั้งที่ 1/2562 ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ว่า ที่ประชุมมีมติปฏิรูปแนวทางการเรียนพระพุทธศาสนาฯ โดยให้มีการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ที่ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้การปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ จะเน้นปรับวิธีการเรียน และการวัดผล เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกำหนดจะเริ่มให้ทันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในเดือนพ.ค.นี้โดย จะทดลองในระดับป.1, ป.4, ม.1 และม.4-6 ในโรงเรียนนำร่องระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่ละ 2แห่ง ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่ละ 2 แห่ง รวมโรงเรียนนำร่องทั่วประเทศในการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 450 แห่ง

ศ.กิตติคุณ บวรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้ทันการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 ในเดือนพ.ค.นี้ คณะกรรมการฯ จะต้องเร่งดำเนินการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และแนวทางในการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ ให้แล้วเสร็จในเดือนก.พ.เพื่อเสนอต่อรมว.ศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะได้แจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมทั้งจะต้องมีการอบรมศึกษานิเทศก์ ครู และครูพระแกนนำ ในช่วงเดือนเม.ย.นี้ในทันที ทั้งนี้ตนได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ ในวันที่ 12 ก.พ.นี้

“หลักสูตรที่พระพรหมบัณฑิต ท่านทำไว้ดีแล้ว จะไม่เข้าไปแตะ ส่วนที่คณะกรรมการฯช่วยกันทำ คือปรับวิธีการเรียนการสอนกับการวัดผลเป็นหลัก เน้นว่าการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเวลานี้คงไม่ใช่ความสำคัญเพียงเนื้อหา แต่ต้องให้ความสำคัญกับการวิธีปฏิบัติ จะมีฐานสำคัญของการปฏิบัติอยู่ในไตรสิกาขาของพระพุทธศาสนาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วก็เน้นการเรียนรู้โดยมีสติและสมาธิเป็นรากฐาน ซึ่งนอกจากเบญจศีลแล้ว ได้เน้นเบญจธรรม 5 ข้อด้วย ซึ่งจะเป็นการปฏิรูปวิธีการเรียนรู้และวิธีวัดผลโดยเน้นกิจกรรมทั้งหลายในห้องเรียน ไม่เน้นเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวแต่ต้องปฏิบัติด้วย” ศ.กิตติคุณ บวรศักดิ์ กล่าว