S__41705483

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

การยาสูบแห่งประเทศไทย จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัฒนาโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในองค์กร

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในการยาสูบแห่งประเทศไทย กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อบูรณาการร่วมกันในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานให้บรรลุผลสำเร็จ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพฯ นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ชี้ทำบุญใส่บาตรด้วยตัวเองมีอานิสงส์มากกว่า แต่ต้องครบทานสมบัติ 3 ประการ

ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ ยก “ทานสมบัติ” อธิบายชัด จ้างคนอื่นใส่บาตรก็ได้บุญ แต่หากทำบุญใส่บาตรด้วยตัวเองจะเกิดอานิสงส์มากกว่า พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ในฐานะรองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีการจ้างให้ร้านสังฆภัณฑ์ใส่บาตรแทน ว่า ถามว่าจ้างคนอื่นให้ใส่บาตรนั้นได้บุญหรือไม่ ก็ตอบเลยว่าได้บุญแน่นอน เพียงแต่ขอให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้ทานในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่าทานสมบัติ 3 ประการ  คือ 1.เขตสมบัติ (บุญเขต) ถึงพร้อมด้วยปฏิคาหก หรือผู้รับทาน เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ประกอบด้วยคุณธรรม...

ศน.ลุยตั้ง “ศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด” ทั่วประเทศ

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.)กล่าวว่า จากการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีองค์กรทางศาสนาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศน. เข้าร่วมประชุม  ได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมให้เตรียมการจัดทำวิดีทัศน์พิธี 5 ศาสนา มหามงคล เนื่องในวันครบรอบ 239 ปี การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของศน. และกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พร้อมกันนี้ยังได้มีมติเห็นชอบในการจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์สัญจร “ปันใจ...