ขอเชิญร่วมสร้างพระอุโบสถหลังแรกวัดเทพสรธรรมาราม (บาย ตึ๊ก เจีย) ต.บางใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

0
4483

วัดเทพสรธรรมาราม เดิมเป็น “สถานปฏิบัติธรรมบายตึ๊กเจีย” อยู่เลขที่ 21/2 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี มี พระอาจารย์เทียนชัย ชัยทีโป เป็นเจ้าอาวาส

ด้านหน้าวัดมีรูปเหมือนของ หลวงปู่สรวง  องค์ใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา พระสิวลี พระอุปคุตต์ พระเศรษฐีนวโกฎิ องค์พ่อจตุคามรามเทพ พระพรหม พระโพธิสัว์กวนอิม หลวงปู่ทวด สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) ฤาษีตาไฟ และที่สำคัญคือ คำว่า บายตึ๊กเจีย เป็นภาษาเขมร เป็นคำที่หลวงปู่สรวงมักกล่าวให้พรเสมอๆ

คำว่า บาย แปลว่า ข้าว  ตึ๊ก แปลว่าน้ำ และเจียแปลว่า ดี เมื่อรวมแล้วคำว่า “บายตึ๊กเจีย” แปลว่า “ข้าวน้ำดี” นั่นเอง

ขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินการสร้างวัตถุมงคล หลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่น “อริยทรัพย์ ลูกตาออยเมียน” รุ่นแรกของวัด ทั้งแบบเหรียญ เนื้อผง และรูปเหมือน เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถหลังแรกของวัดหลังจากได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาแล้วตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้จะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างพระอุโบสถทั้งหมด 70 ล้านบาท โดยมี ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหารบริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง

โดยกำหนดจะให้มีพิธีพุทธาพิเษก วาระที่ 2 วัตถุมงคลหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นี้ ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระอุโบสถ วัดเทพสรธรรมาราม

พระอุโบสถหลังนี้เป็นหลังแรกของวัด เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดได้ประกอบกิจของสงฆ์ ลงพระอุโบสถ ทำสังฆกรรม ทำวัตรสวดมนต์ ซึ่งผู้ที่ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ถือว่าได้รับอานิสงส์ที่ใหญ่มาก เนื่องจากเป็นการสร้างพระอุโบสถหลังแรกของวัด

ส่วนรายการสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่น “อริยทรัพย์ ลูกตาออยเมียน” รุ่นแรกของวัด มีดังนี้ พระบูชา หน้าตัก 9 นิ้ว นำฤกษ์ จำนวน 99 องค์ บุชาองค์ลละ 15,999 บาท พระบูชา หน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 99 องค์ บูชาองค์ละ 9,999 บาท พระบูชา หน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 199 องค์ บูชาองค์ละ 2,599 บาท

เหรียญเนื้อทองคำ จำนวน 99 เหรียญ บุชาเหรียญละ 59,999 บาท เหรียญเนื้อเงิน จำนวน 999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 1,999 บาท เหรียญเนื้อเงินลงยาสีแดง จำนวน 199 เหรียญ บูชาเหรียญละ 2,599 บาท เหรียญเนื้อเงินลงยาสีเขียว จำนวน 199 เหรียญ บูชาเหรียญละ 2,599 บาท เหรียญเนื้อเงินลงยาสีเหลือง จำนวน 199 เหรียญ บูชาเหรียญละ 2,599 บาท เหรียญเนื้อนวะโลหะเต็มสูบ จำนวน 599 เหรียญ บูชาเหรียญละ 599 บาท เหรียญเนื้อสัมฤทธิ์โบราณ จำนวน 999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 299 บาท เหรียญเนื้อทองแดง จำนวน 9,999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 199 บาท

เนื้อผงชานหมาก (นำฤกษ์) จำนวน 999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 599 บาท เนื้อผงขมิ้น จำนวน 9,999 เหรียญ บูชาเหรียญละ 100 บาท บูชาชุดละ 6,999 บาท และผ้ายันต์ หลวงปู่สรวง อริยทรัพย์ ลูกตาออยเมียน จำนวน 999 บูชาผืนละ 199 บาท

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำบุญสร้างโบสถ์กับทางวัด สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดเทพสรธรรมาราม (บาย ตึ๊ก เจีย)   โทร.02-501-3536 https://www.facebook.com/397594277501030/posts/470622776864846/