“ก่อการครู” รับสมัครครูผู้ก่อการ 100 คน ร่วมเป็นแกนนำพัฒนาการศึกษาไทย

0
2487

โครงการก่อการครู  โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ เช่น มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม) Transformagent 7Presents สถาบันขวัญแผ่นดิน กลุ่มเถื่อนเกม ครูกล้าสอน ฯลฯ เปิดรับสมัครครูมัธยมทั่วประเทศเข้าร่วมหลักสูตรแกนนำครู รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน มาร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงใจ กาย สมองและจิตวิญญาณ บ่มเพาะทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มาร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาร่วมกัน

โดยผู้ร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่หลากหลายแบ่งออกเป็น 3 โมดูล คือ โมดูลที่ 1 ภาวะผู้นำและการเข้าใจตัวเอง โมดูลที่ 2 พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งจะเปิดเป็นตลาดวิชาให้ผู้เข้าร่วมเลือกเรียนได้ตามความสนใจ  และโมดูลที่ 3 พัฒนาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมทั้ง 3 โมดูล รวมอย่างน้อย 80 ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการก่อการครู ได้จนถึง 15 มีนาคม 2561 นี้ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ : http://lsed.tu.ac.th/index.php/academicservice/detail/โครงการก่อการครู—ครูบันดาลใจ-จุดไฟการเรียนรู้/7 หรือทาง FB fanpage : ก่อการครู หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณณัฏฐ์ณิภัค โทร 089-2266937