กำลังพล ทบ. บวชรุ่น 1 ปฐมฤกษ์ ณ วัดไร่ขิง น้อมอุทิศถวายเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รัชกาลที่ 9

0
2547

คณะสงฆ์นครปฐม ร่วมกับพศ. และกองทัพบก จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท รุ่นที่ 1 (รุ่นปฐมฤกษ์)โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมแห่งที่ 2 จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 1 (รุ่นปฐมฤกษ์) โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีพลเอก สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพันตรี สกุลเดช ไตรรัตน์วรุณ เลขานุการองคมนตรี เป็นประธานร่วม ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวให้โอวาทว่า การบรรพชาอุสมบทในโครงการฯ 1,000 รูป รุ่นนี้เป็นรุ่นแรก เป็นรุ่นปฐมฤกษ์ ขอให้ตั้งใจให้การบวชครั้งนี้ได้เป็นบุญกุศล ผู้ที่จะบวชนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า 1.ต้องมีศรัทธา มีความเชื่อในพระรัตนตรัย 2.ต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ถ้าเป็นข้าราชการต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 3.ต้องไม่มีหนี้สิน 4.ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ และข้อ 5 ต้องท่องคำขานได้ด้วยตนเอง บัดนี้เธอครบแล้วทั้ง 5 ประการ ส่วนความตั้งใจที่เกิดขึ้นเมื่อเธอนำผ้ากาสายะเข้ามาตามที่ท่านประธานทั้ง 2 ได้มอบให้นั้น ผ้ากาสายะในบวรพระพุทธศาสนาเป็นของเลิศ เป็นของที่ประเสริฐ เป็นของที่บริสุทธิ์ เมื่อเธอครองผ้านี้แล้วขอให้ตั้งใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติ

พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวต่อว่า ใครจะเคยบวชมาแล้วก็ตาม หรือบวชครั้งแรกก็ถือเป็นบุญกุศลในชีวิตของเรา บวชแล้วอยากได้บุญต้องสวดมนต์ อยากได้กุศลต้องเจริญสมาธิภาวนา หรือต้องเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศบุญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แล้วบุญกุศลนั้นจะตกแก่ชีวิต พ่อแม่ และญาติมิตรที่มาร่วมการกุศลในวันนี้ทุกคน

โบราณจารย์ท่านว่า การบวชให้เจริญกรรมฐานสัก 5 นาที ให้พิจารณาร่างกายเราที่มีขน มีผม มีเล็บ มีหนัง หรือที่เรียกว่า ตจปัญจกกัมมัฏฐาน ที่ต้องมองให้เป็นปฏิกูล ให้เป็นซากศพ ใจขอให้มองอย่างนั้น ขอให้ตั้งใจพิจารณา 5 นาที ซึ่งหลวงพ่ออุปัชฌาย์จะมอบให้ด้วยคำว่า เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ซึ่งทุกสิ่งนี้มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่เที่ยงแท้แน่นอน

นายชัยรัตน์ ตระกูลรังสิ เลขานุการศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมแห่งที่ 2 กล่าวว่า พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นปฐมฤกษ์นี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก อนุมัติให้กำลังพลที่สมัครใจ สังกัดกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา และสังกัดกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา(พันปจว.) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว

หลังจากพิธีอุปสมบทในพระอุโบสถวัดไร่ขิงเสร็จสิ้นแล้ว พระภิกษุในโครงการจะเดินทางไปเข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมแห่งที่ 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 16 – 26 กรกฎาคม 2560 รวม 10 วัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ในการสืบสานพระราชปณิธานตั้งมั่นทำความดี และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีความประสงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในชีวิตประจาวัน ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวมให้ตั้งมั่นในการทำความดีต่อประเทศชาติ สืบสานพระพุทธศาสนาตามพระราชปณิธานต่อไป