การล่มสลายของขบวนการกบฏผีบุญใหม่ โดย สิริอัญญา วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

0
4386

นับตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้นแล้วได้บังเกิดกบฏผีบุญครั้งใหญ่ขึ้นรวมสามครั้ง แต่ละครั้งก็ล้วนย่ำยีพระธรรมวินัย บิดเบือนพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา หลอกลวงผู้คนเข้ามาเป็นพวกแล้วซ่องสุมกำลังถึงขั้นจะยึดบ้านยึดเมือง จึงได้ชื่อว่าเป็นกบฎผีบุญ

กบฏผีบุญในครั้งแรกต่อเนื่องมาจากปลายสมัยธนบุรี ยังไม่ถึงขั้นซ่องสุมกำลังผู้คน เพราะแค่อยู่ในขั้นก่อตัว คือบิดเบือนพระธรรมวินัย ดังนั้นเมื่อพระปฐมบรมกษัตริย์ทรงปราบดาภิเษกแล้ว จึงโปรดให้ชำระสะสางกิจการพระศาสนา

ถึงขนาดถอดสมเด็จพระสังฆราชที่ไม่ซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยออกจากตำแหน่ง แล้วทรงสถาปนาพระสี ขึ้นเป็นที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้สถิตที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ครั้งที่สอง กบฏผีบุญลุกลามขยายตัวขึ้น มีการซ่องสุมกำลังถึงขั้นจะยึดเอาบ้านเอาเมือง พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จึงทรงโปรดให้ปราบปรามอย่างเฉียบขาด และจับกุมหัวโจกกบฏผีบุญประหารชีวิต

มาถึงทุกวันนี้ก็เกิดกบฏผีบุญขึ้นเป็นครั้งที่สาม และต้องถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดและก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุด ที่ถ้าหากไม่ล่มสลายหรือถูกปราบปรามเสียก่อนก็จะถึงขั้นยึดบ้านยึดเมือง ล้มล้างสถาบันต่าง ๆ อย่างไม่ต้องสงสัย

กบฏผีบุญครั้งที่สามนี้ได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง เป็นเรื่องที่ประชาชนชาวไทยควรที่จะได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสักครั้งหนึ่ง

ประการแรก ได้แอบอ้างพระมหาเถระและวิธีการสอนสมถะกรรมฐานของพระมหาเถระ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนจำนวนมากมาเป็นหลักในการชักชวนผู้คนให้เลื่อมใส แต่บิดเบือนหลักการสอนของพระมหาเถระนั้น จากที่มุ่งมั่นในการสอนให้ปล่อยปละละวางกิเลสเพื่อถึงซึ่งความหลุดพ้นและนิพพาน กลายเป็นสอนให้ซื้อบุญ บ้าบุญ ซื้อสวรรค์ บ้าสวรรค์ ถึงขั้นหลอกลวงให้เก็งกำไรบุญเหมือนกับให้เก็งกำไรหุ้น และตั้งเป้าหมายในการสอนให้เพิ่มความละโมบโลภมาก หวังร่ำรวย หวังได้บุญมาก หวังได้วิมานใหญ่โต ซึ่งเป็นเรื่องโกหกพกลมล้วน ๆ

ประการที่สอง ได้สร้างพิธีกรรมแบบอลัชชีและเดียรถีย์ ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดีย เป็นแต่แยบยลกว่า มีขนาดใหญ่กว่าและหลอกลวงต้มตุ๋นมนุษย์ได้มากกว่า จนกระทั่งสามารถหลอกลวงระดมเงินทองทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศเป็นจำนวนมหาศาล ถ้าคำนวณจากสินทรัพย์ที่เคยโฆษณาอวดอ้างก็จะมีมูลค่าถึง 4 ล้านล้านบาท ซึ่งต้องถือว่าเป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นมนุษยโลกครั้งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ

ประการที่สาม ได้ร่วมสมคบกับผู้มีอำนาจทางการเมืองเพื่อให้เอื้อเฟื้อต่อการหลอกลวงขายบุญ ขายกุศล ขายสวรรค์วิมาน โดยการสนับสนุนทางการเมืองตอบแทน และเป็นผลทำให้มีบทบาท มีอำนาจในทางการเงิน สามารถผลักดันให้นักการเมืองแต่งตั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผีบุญ เป็นการเพิ่มอำนาจบาตรใหญ่และขยายเครือข่ายเข้าสู่อำนาจรัฐ จนถึงขั้นทางราชการต้องเกณฑ์เด็กไปเข้ารับการล้างสมอง เพื่อให้ไปหลอกลวงพ่อแม่ญาติพี่น้องมาเป็นเหยื่อเป็นลำดับ ๆ ไป

ประการที่สี่ ได้เข้าแทรกแซงครอบงำการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา จนกระทั่งสามารถแยกส่วนการบริหารออกไปตั้งเป็นหน่วยงานต่างหาก คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่ออำนวยประโยชน์และเป็นกลไกในการเคลื่อนไหวของขบวนการผีบุญอย่างสำคัญ ซึ่งฝ่ายการเมืองก็ได้จัดตั้งขึ้นตามประสงค์

จากนั้นก็ได้เข้าแทรกแซงครอบงำมหาเถรสมาคม ดึงเข้ามาเป็นสมัครพรรคพวกมากขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งมีบทบาทที่สามารถเสนอแต่งตั้งให้ดำรงสมณศักดิ์ต่าง ๆ กัน จนกระทั่งสามารถแต่งตั้งสมภารตามวัดวาอารามต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและในต่างจังหวัด จนกระทั่งมีบทบาทสำคัญในการจัดการทรัพย์สินของวัดและของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลมากของประเทศ จนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครคิดคำนวณได้ว่ามีจำนวนเท่าใด และถูกฉ้อฉลปล้นสะดมไปแล้วเท่าใด โดยเฉพาะทรัพย์สมบัติอันเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่านับหมื่นนับแสนล้าน

และในที่สุดก็เหิมเกริมถึงขั้นจะตั้งพระสังฆราชกันเอง และผลักดันจนกระทั่งมีการแก้ไขกฎหมายคณะสงฆ์เมื่อปี 2535 ยึดอำนาจพระมหากษัตริย์ไปเป็นของมหาเถรสมาคม แล้วแทรกแซงครอบงำสมเด็จพระราชาคณะและกรรมการมหาเถรสมาคม จนถึงขั้นที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายให้มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญได้

เดชะบุญแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์ แผนร้ายที่ดำเนินการมาถึง 25 ปีพังพินาศลง! เพราะ สนช. ได้แก้กฎหมายคณะสงฆ์ถวายคืนพระราชอำนาจแก่พระมหากษัตริย์ ทำให้สถานการณ์พลิกผันอย่างสิ้นเชิง

ประการที่ห้า กระทำการย่ำยีกฎหมายบ้านเมืองทุกรูปแบบ ยึดเอาสมบัติแผ่นดินที่เป็นที่หลวงประเภทต่าง ๆ หลายแห่งทั่วประเทศมาเป็นของตน หลบเลี่ยงการเสียภาษี ถ้าคิดจากจำนวนทรัพย์สินก็อาจเป็นค่าภาษีถึง 800,000 ล้านบาท และเตรียมการถึงขั้นซ่องสุมผู้คนจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด เตรียมความพร้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อความมั่นคงของประเทศ

แต่ทว่าความคิดเป็นของคน ความสำเร็จเป็นของฟ้า ในที่สุด อาชญากรรมทั้งหลายที่กระทำไว้ในแผ่นดินก็ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดสาย จนเกิดเป็นคดีความมากมาย และเรื่องราวของขบวนการผีบุญที่ตั้งตนเป็นรัฐอิสระท้าทายอำนาจรัฐก็ชัดขึ้นทุกที จนในที่สุดรัฐบาลก็ต้องใช้กำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถดำเนินคดีได้ต่อไป

สถานการณ์ที่เป็นมาถึงวันนี้ แม้หัวโจกกบฏผีบุญยังไม่ถูกจับกุม แต่ก็มีความชัดเจนแล้วว่าอาณาจักรผีบุญกำลังล่มสลายแล้ว! เพราะความจริงได้ถูกเปิดเผยต่อชาวไทยแล้ว ถึงอาชญากรรมต่าง ๆ ที่มีจำนวนคดีมากมายหลายร้อยคดี

ติดตามดูการปิดฉากกบฏผีบุญครั้งที่สามกันอีกสักหน่อย.