กองทุนหลวงพ่อพูล โดย “หลวงพี่น้ำฝน” มอบรถตู้ให้กับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร

0
125

วันที่ 3 เมษายน 2563 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กองทุนหลวงพ่อพูล โดย พระครูปลัดสิทธิวัฒน์  (หลวงพี่น้ำฝน)  เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้มอบรถตู้โดยสารมูลค่าห้าแสนบาทให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  เพื่อใช้ในกิจการงานของวิทยาลัยฯ โดย พระเทพศาสนาภิบาล (เจ้าคุณแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นองค์ประธานรับมอบรถตู้โตโยต้า รุ่นคอมมิวเตอร์  มูลค่า 500,000 บาท จากพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ในฐานะประธานกองทุนหลวงพ่อพูล  โดยมีนายสมชาติ (เฮียเงี๊ยบ) สาลีพัฒนา เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ และคณะศิษย์หลวงพี่น้ำฝนร่วมมอบรถตู้ในครั้งนี้ด้วย

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์  กล่าวว่า อาตมาเล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง ไม่มีรถใช้ในกิจการงานของวิทยาลัยเลย รวมทั้งรถตู้ที่จะใช้ในกิจการงานของวิทยาลัยฯ แม้แต่คันเดียวก็ไม่มี อาตมภาพจึงได้ปรึกษา พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ว่ากองทุนหลวงพ่อพูลจะขออนุญาตจัดการเรื่องรถตู้มอบให้กับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  ซึ่งท่านก็เห็นว่าดีและมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากทางวิทยาลัยไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อยานพาหนะไว้ใช้งาน จึงถือเป็นเรื่องที่ดีมาก  เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่ คณะอาจารย์  สามารถไปติดต่องานด้านต่างๆ เป็นหมู่คณะได้โดยไม่ต้องหาเช่ารถอีกด้วย

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า  การมอบรถตู้ในครั้งนี้ มิใช่มอบเพียงรถเท่านั้น ในเรื่องการดูแลเซอร์วิส การซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รวมถึงระบบต่างๆ ในการใช้งาน อาตมภาพโดยกองทุนหลวงพ่อพูล จะดูแลรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน และการมอบรถตู้ในครั้งนี้ถือเป็นงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ของกองทุนหลวงพ่อพูล อีกอย่างหนึ่งเช่นกัน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ อาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบรถตู้ในครั้งนี้  ซึ่งรถตู้คันดังกล่าวนี้จะนำไปใช้เฉพาะกิจการงานของวิทยาลัยสงฆ์เพียงเท่านั้น  การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกองทุนหลวงพ่อพูลนั้น เป็นไปตามปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตตฺรกฺโข อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม  ที่ว่า บวร  ก็คือ บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล  เพื่อร่วมส่งเสริมพระศาสนา และพัฒนาการศึกษาให้สังคมไทยมีการพัฒนาการอย่างยั่งยืนสืบไป