กองทุนหลวงพ่อพูล โดย “หลวงพี่น้ำฝน” นำศิษย์มอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าให้โรงพยาบาลนครปฐม ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เก่า-ชำรุด รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

0
318

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผอ.โรงพยาบาลนครปฐม และนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมในการรับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 97 เตียง ซึ่งกองทุนหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) และคณะศิษย์ผู้ร่วมทำบุญ ได้ร่วมมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า พร้อมที่นอน และอุปกรณ์เสาแขวนสายน้ำเกลือให้กับตึกศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพและชำรุด

เนื่องจากโรงพยาบาลนครปฐม เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 270 เตียง เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา 68 ปี ในแต่ละปีมีการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น จากการสำรวจตึกผู้ป่วยต่างๆ พบว่ามีเตียงผู้ป่วยชำรุดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วย แต่ขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นหลายรายการ จึงได้รับการสนับสนุนเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จากกองทุนหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา รวมในครั้งนี้ด้วย จำนวน 208 เตียง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8,112,000 บาท