กองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม โดย “หลวงพี่น้ำฝน” มอบเตียงไฟฟ้าให้รพ.นครปฐม ครั้งที่ 3 จำนวน 34 เตียง จากการตั้งเป้าให้ได้ 200 เตียง

0
525

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 15.00 น. ที่วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธานมอบเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 34 เตียง เป็นมูลค่ารวม 1,326,000 บาท แก่โรงพยาบาลนครปฐม โดยมี แพทย์หญิงดารารัตน์  รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายบุญเชิด กิติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)นครปฐม เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งจำนวนเตียงผู้ป่วยที่ได้มอบเป็นครั้งที่ 3 นี้ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ได้ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์สายบุญ โดยการนำของนายสมชาติ สาลีพัฒนา (เฮียเงี๊ยบ) เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ พร้อมด้วย ดร.ประกอบ คุณวรรณา จิรกิติ คุณวิชัย คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล คุณสมสมศักดิ์ คุณวนิดา รงควิลิต และเพื่อนสายบุญ อีกหลายท่านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์จัดซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย และได้จัดมอบเตียงไฟฟ้าไปแล้วครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 จำนวน 4 เตียง เป็นมูลค่ารวม 156,000 บาท

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 จำนวน 25 เตียง เป็นมูลค่ารวม 975,000 บาท และในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งรวมทั้งสามครั้งเป็นจำนวน 64 เตียง รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 2,457,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้กับศูนย์โรคหัวใจและระบบหลอดเลือด โรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งได้ตั้งเป้าพร้อมจัดหาให้ครบจำนวน 200 เตียง จะรวมเป็นมูลค่าเกือบ 10 ล้านบาท  นอกจากนี้กองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาส ยังพร้อมจะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า การมอบเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยในครั้งนี้ ทางกองทุนหลวงพ่อพูล โดยอาตมาภาพ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์สายบุญ นายสมชาติ สาลีพัฒนา (เฮียเงี๊ยบ) เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ พร้อมดร.ประกอบ คุณวรรณา จิรกิติ  คุณวิชัย คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล คุณสมสมศักดิ์ คุณวนิดา รงควิลิต และคณะเพื่อนสายบุญได้ร่วมกันรังสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวต่อไปว่า กองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมไม่เพียงแค่ทำการมอบเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เท่านั้น แต่ยังได้มอบเตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาล อื่นๆ มาแล้วอีกหลายแห่ง เป็นการทำตามเจตนารมณ์ของอาตมาภาพตั้งแต่แรก โดยมีคณะศิษยานุศิษย์สายบุญหลายท่าน เมื่อได้ทราบข่าวก็พร้อมขอร่วมการกุศลในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ส่งผลให้สามารถมอบเตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์โรคหัวใจและระบบหลอดเลือด โรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งมีผู้เข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก

พญ.ดารารัตน์ กล่าวว่า วันนี้ได้มารับเตียงจากกองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมและศิษยานุศิษย์ที่ได้บริจาคให้กับทางโรงพยาบาลซึ่งเป็นโครงการที่คาดหวังไว้ว่าจะได้รับการรอนุเคราะห์เป็นจำนวน 200 เตียง และครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่สามแล้ว เพื่อจะได้นำไปใช้ในหอผู้ป่วยต่อไป โดยการได้รับมอบเตียงไฟฟ้าเมื่อครั้งที่ผ่านมาได้นำไปใช้ในหอผู้ป่วยโรคทางสมอง โรคหัวใจและผู้ป่วยทั่วไปรวมทั้งผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วย ซึ่งสามารถใช้การได้เป็นอย่างดี ทางคณะแพทย์ และพยาบาลรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเตียงจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ และรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมาก

ด้านนาย สมชาติ สาลีพัฒนา หรือเฮียเงี๊ยบ กล่าวว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้ได้ร่วมบริจาคซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากได้เห็นวัตรปฏิบัติด้านสาธารณะสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของหลวงพี่น้ำฝนมาหลายครั้งหลายโครงการ เช่น การดูแลคนไข้ที่เข้ามารับริการตรวจเลือดในวัดวันละนับร้อยๆ คน เป็นอย่างดี สามารถแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลได้เป็นอย่างมาก เมื่อใครได้ทราบก็อยากที่ร่วมบริจาคกับโครงการนี้ด้วย

(ชมคลิป)

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนตุลาคม 2563 โรงพยาบาลนครปฐม ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนเตียงไฟฟ้า จากกองทุนหลวงพ่อพูล โดย พระครูปสัดสิทธิวัฒน์ กิตฺติจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 720 เตียง ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยมาเป็นระยะเวลา 68 ปี ในแต่ละปีได้มีการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการมีความชำรุดและเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาและอายุการใช้งาน โดยเฉพาะจากการสำรวจตึกผู้ป่วยต่างๆ พบว่ามีเตียงผู้ป่วยที่ชำรุดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจเพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจเขตบริการสุขภาพที่ 5 บัดนี้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว และจะเปิดให้บริการผู้ป่วยในเดือนมกราคม 2564 แต่เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำคัญจำนวนหลายรายการ และสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ที่จะขอรับการสนับสนุนเตียงไฟฟ้า จำนวน 200 เตียง เพื่อให้การบริการผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนครปฐม และในเขตบริการสุขภาพที่ 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงพยาบาลนครปฐม จึงได้ขอรับการสนับสนุนเตียงไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ประจำศูนย์หัวใจและหอผู้ป่วยต่าง ๆ จำนวน 200 เตียง จากกองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม