“กองทุนรัตนภัตต์” ช่วยภัตตาหารพระ-เณร วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์

0
49

พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที)  เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ กล่าวว่า วัดตากฟ้า เปิดสำนักศาสนศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี และพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อสร้างศาสนทายาทให้กับพระพุทธศาสนา โดยจัดตั้งโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และทางมหาเถรสมาคม(มส.) ยังมีมติเห็นชอบให้วัดตากฟ้า เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1 ด้วย โดยปัจจุบันที่วัดตากฟ้ามีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 300 รูป  ดังนั้นทางวัดจึงได้จัดตั้งกองทุนภัตตาหารพระภิกษุสามเณร โดยนำเงินที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อถวายเป็นค่าภัตตาหารพระภิกษุสามเณร วัดตากฟ้า เมื่อครั้งเสด็จฯทอดพระเนตรการจัดการศึกษาที่สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2549  และทางวัดตากฟ้าได้นำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบถึงการจัดตั้งกองทุนนี้ โดยพระองค์ทรงพระราชทานชื่อกองทุนว่า “กองทุนรัตนภัตต์” ซึ่งมีความหมายว่า  “อาหารอันมีค่าดุจแก้ว”

พระเทพปัญญาภรณ์  กล่าวต่อไป ในวันที่ 2  เม.ย.นี้  จะมีพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน “กองทุนรัตตนภัตต์” ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงพระราชทานผ้าไตรมาในพิธีทอดผ้าป่าดังกล่าวด้วย สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ากองละ 2,000 บาท หรือบริจาคตามศรัทธา แจ้งความประสงค์ได้ที่โทร.081-9731935 หรือสามารถร่วมบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนรัตนภัตต์” ธ.กรุงไทย สาขาตากฟ้า เลขที่บัญชี 626-003-116-5