กว่า 2 ล้านดวงใจแห่สอบธรรมศึกษา ปี 60 “พระพรหมมุนี” ตั้งเป้าอีก 3 ปีเพิ่มผู้เข้าเรียนได้ 5 ล้านคน สร้างบุคคลพึงประสงค์ของแผ่นดิน

0
1336

วันนี้ (2 พ.ย.) ที่อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับพศ. และคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าว “โครงการสอบธรรมศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ ปีการศึกษา 2560” โดยมีพระพรหมเมธี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานการแถลงข่าว โดยกล่าวว่า การเรียนและการสอบธรรมศึกษาจำเป็นที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้องเรียนรู้ เมื่อรู้แล้วจะได้นำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง สังคมและประเทศชาติ เมื่อสังคมมีผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมมากขึ้น ก็จะเป็นสังคมที่สงบสุข ประชาชนก็จะเป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของประเทศชาติ ผู้บริหารรัฐบาลก็จะเป็นผู้บริหารที่ดีของประเทศ ผู้ที่เข้ามาเรียนธรรมศึกษา ก็เพื่อต้องการเป็นคนดีของสังคม เมื่อคนดีมีมากขึ้นประเทศของเราก็จะเป็นประเทศที่มีความสุข เป็นสังคมที่มีมิตรไมตรี เอื้ออารีต่อกัน นี่คือหลักสำคัญของการศึกษาธรรมศึกษาในปัจจุบัน

แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวต่อว่า  จากรายงานล่าสุดแจ้งว่า ในปีนี้มีผู้เข้าสอบเกือบ 1 แสนคน ขณะนี้ก็ยังมีการทยอยส่งรายชื่อผู้เข้าสอบมาเรื่อยๆ ทางภาคเอกชนที่ส่งผู้สอบรายใหญ่ๆ อาทิ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีจำนวนนับพันคน โรงพยาบาลนครธน ก็มีการส่งผู้เข้าสอบหลายคน และนอกจากนี้เป็นปีแรกที่สภาตรีแห่งชาติ มีการเปิดการเรียนธรรมศึกษาและส่งผู้เข้าสอนในสนามส่วนกลางในกรุงเทพฯด้วย อีกทั้งทางโรงเรียนต่างๆ ก็ยังมีการส่งนักเรียนเข้าสอบเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ทางแม่กองธรรมตั้งเป้าว่าในปี 2561 จะมีผู้เข้าเรียนและเข้าสอบเพิ่มมากขึ้น เมื่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) โดยเฉพาะอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความร่วมมือโดยมีคำสั่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นักเรียนในสังกัด อปท. จัดให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาในชั้นเรียน เมื่อได้รับความร่วมมือมากขึ้นคาดว่าคงไม่เกิน 3 ปี ผู้เรียนน่าจะมีถึง 5 ล้านคนทั่วประเทศ

“การพัฒนาเรื่องหลักสูตร ปัจจุบันได้มีจัดระบบการสอนขึ้นมาใหม่ เรียกว่าระบบ อี-เลิร์นนิง ( E-Learning) ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองที่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลโดย กสทช. ได้สนับสนุนงบประมาณมาส่วนหนึ่ง ซึ่งในปีหน้าระบบนี้จะเสร็จประมาณเดือนมีนาคม เฉพาะนักธรรมตรี ต่อไปการเรียนการสอนครูก็จะเบาใจ นักเรียนเมื่อเลิกจากโรงเรียนแล้วกลับถึงบ้านก็สามารถเรียนต่อได้ เมื่อหลักสูตรได้พัฒนาขึ้น ผู้เรียนผู้สอนก็จะเพิ่มขึ้นตามมา” พระพรหมมุนี กล่าว

นายวรเดช ช่างบุ ผู้ตรวจราชการ พศ. กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมร้อยเรียงดวงใจสร้างสรรค์ความดีด้วยการเรียนและสอบธรรมศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ  จำนวน 5,695 แห่ง พร้อมทั้งจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบกลาง วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไประยุกต์ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อเป็นการเผยแผ่หลักพุทธธรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้เยาวชนของชาติ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เปี่ยมด้วยความรู้คู่คุณธรรม

 

นายวรเดช กล่าวอีกว่า เนื่องจากพศ. ได้ทำบันทึกข้องตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ร่วมกับ สำนักแม่กองธรรมฯ และกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้มีผู้สนใจสมัครเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับปีนี้มีผู้เข้าสอบจำนวน 2,295,183 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 38,532 คน โดยแยกตามสถิตินักเรียน แผนกธรรมศึกษา ดังนี้ 1.ส่วนกลาง (มหานิกาย) จำนวน 217,179 คน 2.ส่วนกลาง (ธรรมยุต) จำนวน 32,818 คน ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) จำนวน 1,809,074 คน และส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) จำนวน 236,112 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดแถลงข่าวครั้งนี้ นอกจากจะมีพระสงฆ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พศ. และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแล้ว ศิลปินดารา และผู้ประกาศข่าว อาร์ม – กรกัณต์ สุทธิโกเศศ และจันจิ – จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย จากค่าย Work point ได้ร่วมกล่าวเชิญชวนเด็กและเยาวชนมาเข้าสมัครเรียนและสมัครสอบธรรมศึกษากับคณะสงฆ์ทั่วประเทศด้วย